Een ontspanmodus kiezen, zoals enkelbeeld, continu of stille ontspanknop

Om een ontspanmodus te kiezen, drukt u op de ontgrendelingsknop van de ontspanknop en draait u de ontspanknop zodat de aanwijzer op één lijn staat met de gewenste instelling.

Modus

Beschrijving

TODO: table/tgroup/tbody/row[1]/entry[1]/p/indexmarkerS

Enkel frame

Elke keer dat de ontspanknop wordt ingedrukt, maakt de camera één foto.

TODO: table/tgroup/tbody/row[2]/entry[1]/p/indexmarker[1]TODO: table/tgroup/tbody/row[2]/entry[1]/p/indexmarker[2]

kl

Continu lage snelheid

Bij standaardinstellingen maakt de camera foto's met maximaal 3 fps terwijl de ontspanknop wordt ingedrukt.

 • De beeldsnelheid kan worden geselecteerd met persoonlijke instelling d1 [ Opnamesnelheid CL-modus ]. Kies uit waarden van 1 tot 6 fps. Houd er echter rekening mee dat, ongeacht de geselecteerde optie, de maximale beeldsnelheid tijdens livebeeld 3 fps is.

TODO: table/tgroup/tbody/row[3]/entry[1]/p/indexmarker[1]TODO: table/tgroup/tbody/row[3]/entry[1]/p/indexmarker[2]

Ch

Continu hoge snelheid

Terwijl de ontspanknop ingedrukt wordt gehouden, neemt de camera tot 7 beelden per seconde op. Gebruik voor actieve onderwerpen.

 • Wanneer [ Aan ] is geselecteerd voor [ Stille livebeeldfotografie ] in het foto-opnamemenu tijdens livebeeld, varieert de beeldsnelheid afhankelijk van de optie geselecteerd voor [ NEF (RAW)-opname ] > [ NEF (RAW) bitdiepte ] in de foto-opnamemenu, verhoogd tot een maximum van ongeveer 8 fps wanneer [ 14-bit ] is geselecteerd of ongeveer 12 fps wanneer [ 12-bit ] is geselecteerd.

TODO: table/tgroup/tbody/row[4]/entry[1]/p/indexmarkerQ

TODO: table/tgroup/tbody/row[4]/entry[2]/p/indexmarkerStille ontspanknop

Wat betreft enkelvoudig frame, behalve dat de spiegel niet terug op zijn plaats klikt terwijl de ontspanknop volledig is ingedrukt, waardoor de gebruiker de timing van de klik van de spiegel kan regelen, die ook stiller is dan in de modus voor één frame. Bovendien klinkt er geen piep, ongeacht de instelling die is geselecteerd voor [ Piepopties ] > [ Piep aan/uit ] in het setup-menu.

TODO: table/tgroup/tbody/row[5]/entry[1]/p/indexmarker

Qc

TODO: table/tgroup/tbody/row[5]/entry[2]/p/indexmarkerQc (stille continue) ontspanknop

De camera maakt foto's met maximaal 3 fps terwijl de ontspanknop wordt ingedrukt; camerageluid wordt verminderd.

TODO: table/tgroup/tbody/row[6]/entry[1]/p/font/indexmarkerE

Zelfontspanner

Maak foto's met de zelfontspanner ( Zelfontspannermodus ( E ) ).

TODO: table/tgroup/tbody/row[7]/entry[1]/p/indexmarkerTODO: table/tgroup/tbody/row[7]/entry[1]/p/b/indexmarker

Mup

Spiegel omhoog

Kies deze modus om cameratrilling te minimaliseren bij tele- of close-upfotografie of in andere situaties waarin de geringste camerabeweging kan resulteren in onscherpe foto's ( Spiegel omhoog-modus ( Mup ) ).

Burst-fotografie
 • Afhankelijk van de opnameomstandigheden en de prestaties van de geheugenkaart, kan het toegangslampje van de geheugenkaart enkele seconden tot enkele minuten branden. Verwijder de geheugenkaart niet terwijl het toegangslampje van de geheugenkaart brandt. Niet alleen kunnen niet-opgenomen beelden verloren gaan, maar de camera of geheugenkaart kan ook beschadigd raken.

 • Als de camera wordt uitgeschakeld terwijl het toegangslampje van de geheugenkaart brandt, wordt de camera pas uitgeschakeld als alle beelden in de buffer zijn opgenomen.

 • Als de batterij leeg is terwijl de beelden in de buffer blijven, wordt de ontspanknop uitgeschakeld en worden de beelden overgebracht naar de geheugenkaart.

De geheugenbuffer
 • Terwijl de ontspanknop half wordt ingedrukt, toont de camera het aantal foto's dat in de geheugenbuffer kan worden opgeslagen.

 • Als de buffer vol is, toont het display t 00 en daalt de framesnelheid.

 • Het getoonde aantal is bij benadering. Het werkelijke aantal foto's dat in de geheugenbuffer kan worden opgeslagen, hangt af van de camera-instellingen en opnameomstandigheden.

 • De capaciteit van de geheugenbuffer kan kort afnemen onmiddellijk nadat de camera is ingeschakeld.

 • Geheugenbuffercapaciteit kan tijdens livebeeld in de monitor worden bekeken.

Frame-voorschotsnelheid

De cijfers beeldsnelheid toepassing Mode S of M met een sluitertijd van 1/250 seconde of korter met AF-C geselecteerd autofocusstand en andere hier op standaardwaarden. De framesnelheid kan vertragen:

 • bij lange sluitertijden,

 • wanneer [ Aan ] is geselecteerd voor [ ISO-gevoeligheidsinstellingen ] > [ Automatische instelling ISO-gevoeligheid ] in het foto-opnamemenu en ISO-gevoeligheid automatisch wordt gewijzigd door de camera,

 • wanneer de ISO-gevoeligheid is ingesteld op een waarde van Hi 0,3 tot Hi 2,

 • als flikkering wordt gedetecteerd met [ Inschakelen ] geselecteerd voor [ Flikkerreductie ] > [ Flikkerreductie-instelling ] in het foto-opnamemenu,

 • bij extreem kleine diafragma's (hoge f-getallen),

 • wanneer vibratiereductie (beschikbaar met VR-lenzen) is ingeschakeld,

 • wanneer de batterij bijna leeg is,

 • met bepaalde lenzen, of

 • als een lens zonder CPU is bevestigd met [ Diafragmaring ] geselecteerd voor Persoonlijke instelling f5 [ Instelschijven aanpassen ] > [ Diafragma-instelling ].

Zelfontspannermodus ( E )

De zelfontspanner kan worden gebruikt om cameratrilling te verminderen of voor zelfportretten.

 1. Selecteer de zelfontspannermodus.

  Druk op de ontgrendelknop van de ontspanknop en draai de knop voor de ontspanknop naar E .

 2. Kadreer de foto en stel scherp.

  De timer start niet als de camera niet kan scherpstellen met AF‑S geselecteerd voor AF-modus of in andere situaties waarin de sluiter niet kan worden ontspannen.

 3. Start de timer.

  • Druk de ontspanknop helemaal in om de timer te starten; de sluiter wordt na ongeveer 10 seconden ontspannen, waarbij het zelfontspannerlampje eerst ongeveer 8 seconden knippert en vervolgens ongeveer 2 seconden gaat branden.

  • Om de zelfontspanner uit te schakelen voordat een foto wordt gemaakt, draait u de ontspanknop naar een andere instelling.

  • De timerduur, het aantal gemaakte opnamen en het interval tussen opnamen kunnen worden geselecteerd met persoonlijke instelling c3 [ Zelfontspanner ].

Spiegel omhoog-modus (
Mup
)

Kies deze modus om onscherpte veroorzaakt door camerabewegingen te minimaliseren wanneer de spiegel is opgeklapt. Om de spiegel-omhoog-modus te gebruiken, drukt u op de ontgrendelingsknop van de ontspanknop en draait u de ontspanknop naar Mup (spiegel omhoog). Nadat u de ontspanknop half hebt ingedrukt om scherpstelling en belichting in te stellen, drukt u de ontspanknop helemaal in om de spiegel op te klappen. Z wordt weergegeven in het bedieningspaneel; druk de ontspanknop weer helemaal in om de foto te maken.

Spiegel omhoog

Als de spiegel is opgeklapt, kunnen foto's niet in de zoeker worden gekaderd en worden autofocus en meting niet uitgevoerd.

Spiegel-omhoog-modus
 • Het gebruik van een statief wordt aanbevolen.

 • Druk zachtjes op de ontspanknop om onscherpte veroorzaakt door camerabewegingen te voorkomen.

 • De spiegel gaat omlaag wanneer het fotograferen is afgelopen.

 • Er wordt automatisch een foto gemaakt als er gedurende ongeveer 30 seconden geen handelingen worden uitgevoerd nadat de spiegel is opgeklapt.

 • In livebeeld wordt de foto gemaakt de eerste keer dat de ontspanknop helemaal wordt ingedrukt.