Een ontspanmodus kiezen, zoals enkel beeld, continu of stille ontspanknop

Om een ontspanstand te kiezen, drukt u op de ontgrendeling van de ontspanknop en draait u de ontspanknop zo dat de wijzer op één lijn staat met de gewenste instelling.

Modus

Beschrijving

S

Enkel frame

Elke keer dat de ontspanknop wordt ingedrukt, maakt de camera één foto.

Kl

Continu lage snelheid

Bij standaardinstellingen maakt de camera foto's met maximaal 3 bps terwijl de ontspanknop wordt ingedrukt.

 • De beelddoorvoersnelheid kan worden geselecteerd met persoonlijke instelling d1 [ Opnamesnelheid CL-modus ]. Kies uit waarden van 1 tot 6 fps. Houd er echter rekening mee dat, ongeacht de geselecteerde optie, de maximale beeldsnelheid tijdens livebeeld 3 fps is.

Ch

Continu hoge snelheid

Terwijl de ontspanknop ingedrukt wordt gehouden, neemt de camera maximaal 7 beelden per seconde op. Gebruik voor actieve onderwerpen.

 • Wanneer [ Aan ] is geselecteerd voor [ Stille livebeeldfotografie ] in het foto-opnamemenu tijdens livebeeld, varieert de beeldsnelheid afhankelijk van de optie geselecteerd voor [ NEF ( RAW )-opname ] > [ NEF ( RAW ) bitdiepte ] in het foto-opnamemenu, oplopend tot een maximum van ongeveer 8 fps wanneer [ 14-bit ] is geselecteerd of ongeveer 12 fps wanneer [ 12-bit ] is geselecteerd.

Q

Stille ontspanknop

Wat betreft enkel beeld, behalve dat de spiegel niet terug op zijn plaats klikt terwijl de ontspanknop volledig wordt ingedrukt, waardoor de gebruiker de timing van de klik van de spiegel kan bepalen, wat ook stiller is dan in de enkelbeeldmodus. Bovendien klinkt er geen pieptoon, ongeacht de instelling die is geselecteerd voor [ Beep-opties ] > [ Beep aan/uit ] in het setup-menu.

Qc

Qc (stil continu) ontspanknop

De camera maakt foto's met maximaal 3 bps terwijl de ontspanknop wordt ingedrukt; cameraruis wordt verminderd.

E

Zelfontspanner

Maak foto's met de zelfontspanner ( Zelfontspannermodus ( E ) ).

Mup

Spiegel omhoog

Kies deze modus om cameratrilling te minimaliseren bij telefoto- of close-upfotografie of in andere situaties waarin de kleinste camerabeweging kan resulteren in onscherpe foto's ( Spiegel omhoog-modus ( Mup ) ).

Burst-fotografie
 • Afhankelijk van de opnameomstandigheden en de prestaties van de geheugenkaart, kan het toegangslampje voor de geheugenkaart enkele seconden tot enkele minuten branden. Verwijder de geheugenkaart niet terwijl het toegangslampje voor de geheugenkaart brandt. Niet alleen kunnen niet-opgenomen beelden verloren gaan, maar de camera of geheugenkaart kan ook beschadigd raken.

 • Als de camera wordt uitgeschakeld terwijl het toegangslampje voor de geheugenkaart brandt, wordt de camera pas uitgeschakeld als alle beelden in de buffer zijn opgenomen.

 • Als de batterij leeg is terwijl er nog beelden in de buffer staan, wordt de ontspanknop uitgeschakeld en worden de beelden naar de geheugenkaart overgebracht.

De geheugenbuffer
 • Terwijl de ontspanknop half wordt ingedrukt, toont de camera het aantal foto's dat in de geheugenbuffer kan worden opgeslagen.

 • Als de buffer vol is, wordt op het display t 00 weergegeven en neemt de framesnelheid af.

 • Het weergegeven aantal is bij benadering. Het werkelijke aantal foto's dat in de geheugenbuffer kan worden opgeslagen, varieert afhankelijk van de camera-instellingen en opnameomstandigheden.

 • De geheugenbuffercapaciteit kan kortstondig afnemen nadat de camera is ingeschakeld.

 • De geheugenbuffercapaciteit kan tijdens liveweergave op de monitor worden bekeken.

Framesnelheid

De cijfers voor de beelddoorvoersnelheid gelden in stand S of M bij sluitertijden van 1/250 sec. of sneller , waarbij AF-C is geselecteerd voor de autofocusstand en andere instellingen bij standaardwaarden. De framesnelheid kan vertragen:

 • bij lange sluitertijden,

 • wanneer [ Aan ] is geselecteerd voor [ ISO-gevoeligheidsinstellingen ] > [ Automatische instelling ISO-gevoeligheid ] in het foto-opnamemenu en de ISO-gevoeligheid automatisch wordt gewijzigd door de camera,

 • wanneer de ISO-gevoeligheid is ingesteld op een waarde tussen Hi 0,3 en Hi 2,

 • als flikkering wordt gedetecteerd terwijl [ Inschakelen ] is geselecteerd voor [ Flikkerreductie ] > [ Instelling flikkerreductie ] in het foto-opnamemenu,

 • bij extreem kleine diafragma's (hoge f-getallen),

 • wanneer vibratiereductie (beschikbaar bij VR-lenzen) is ingeschakeld,

 • als de batterij bijna leeg is,

 • met bepaalde lenzen, of

 • als er een lens zonder CPU is bevestigd met [ Diafragmaring ] geselecteerd voor persoonlijke instelling f5 [ Instelschijven aanpassen ] > [ Diafragma-instelling ].

Zelfontspannermodus ( E )

De zelfontspanner kan worden gebruikt om cameratrilling te verminderen of voor zelfportretten.

 1. Selecteer de zelfontspannermodus.

  Druk op de ontgrendeling van de ontspanstandknop en draai de ontspanknop naar E

 2. Kadreer de foto en stel scherp.

  De timer start niet als de camera niet kan scherpstellen terwijl AF-S is geselecteerd voor de AF-modus of in andere situaties waarin de sluiter niet kan worden ontspannen.

 3. Start de timer.

  • Druk de ontspanknop helemaal in om de timer te starten; de sluiter wordt na ongeveer 10 seconden ontspannen, gedurende welke periode het zelfontspannerlampje eerst ongeveer 8 seconden zal knipperen en vervolgens ongeveer 2 seconden zal branden.

  • Als u de zelfontspanner wilt uitschakelen voordat er een foto wordt gemaakt, draait u de ontspanknop naar een andere instelling.

  • De timerduur, het aantal gemaakte opnamen en het interval tussen opnamen kunnen worden geselecteerd met behulp van persoonlijke instelling c3 [ Zelfontspanner ].

Spiegel omhoog-modus (
Mup
)

Kies deze modus om onscherpte veroorzaakt door camerabewegingen wanneer de spiegel omhoog staat te minimaliseren. Om de spiegel omhoog-modus te gebruiken, drukt u op de ontgrendeling van de ontspanknop en draait u de ontspanknop naar Mup (spiegel omhoog). Nadat u de ontspanknop half heeft ingedrukt om de scherpstelling en belichting in te stellen, drukt u de ontspanknop helemaal in om de spiegel omhoog te klappen. Z wordt weergegeven in het controlepaneel; druk de ontspanknop nogmaals helemaal in om de foto te maken.

Spiegel omhoog

Terwijl de spiegel omhoog staat, kunnen foto's niet in de zoeker worden gekadreerd en worden er geen autofocus en meting uitgevoerd.

Spiegel-omhoog-modus
 • Het gebruik van een statief wordt aanbevolen.

 • Om onscherpte als gevolg van camerabewegingen te voorkomen, drukt u de ontspanknop soepel in.

 • De spiegel gaat omlaag als de opname is afgelopen.

 • Er wordt automatisch een foto gemaakt als er gedurende ongeveer 30 seconden geen handelingen worden uitgevoerd nadat de spiegel is opgeklapt.

 • In livebeeld wordt de foto gemaakt wanneer de ontspanknop voor de eerste keer helemaal wordt ingedrukt.