b (auto)-stand kan ook worden gebruikt voor eenvoudige filmopnames met 'richten en schieten'.

"Filmen" versus "Opnemen"

In deze handleiding worden de termen "filmen" en "opnemen" als volgt gebruikt: "filmen" wordt gebruikt als de livebeeld-selector naar 1 is gedraaid, terwijl "opnemen" verwijst naar het opnemen van beelden met behulp van de filmopnameknop .

 1. Druk op de ontgrendeling van de modusknop bovenop de camera en draai de modusknop naar b .
 2. Draai de livebeeld-selector naar 1 (filmlivebeeld).
 3. Druk op de a knop.
  • De spiegel wordt opgeklapt en livebeeld wordt gestart. De zoeker wordt donker en het beeld door de lens wordt weergegeven op de monitor.

  • Tijdens livebeeld kan de belichting voor films en foto's worden bekeken in de monitor.

 4. Druk op de filmopnameknop om de opname te starten.
  • Op de monitor wordt een opname-indicator weergegeven. De monitor toont ook de resterende tijd, oftewel de geschatte hoeveelheid nieuwe beelden die op de geheugenkaart kunnen worden opgenomen.

   1

   Opname-indicator

   2

   Overgebleven tijd

  • Het geluid wordt opgenomen via de ingebouwde microfoon. Dek de microfoon niet af tijdens het opnemen.

  • De scherpstelling kan worden aangepast door op uw onderwerp in de monitor te tikken.

 5. Druk nogmaals op de filmopnameknop om de opname te beëindigen.
 6. Druk op de a knop om livebeeld te verlaten.
Films opnemen
 • Bij het filmen van films kunt u het volgende op het display opmerken. Deze verschijnselen zullen ook zichtbaar zijn in alle beelden die met de camera zijn opgenomen.

  • Flikkering of strepen in scènes die worden verlicht door bronnen zoals tl-lampen, kwikdamplampen of natriumlampen

  • Vervorming in verband met beweging (afzonderlijke onderwerpen zoals treinen of auto's die met hoge snelheid door het frame rijden, kunnen vervormd zijn, of het hele frame kan vervormd lijken wanneer de camera horizontaal wordt gepand)

  • Gekartelde randen, kleurranden, moiré en heldere vlekken op het scherm

  • Heldere gebieden of banden in scènes die worden verlicht door knipperende tekens en andere intermitterende lichtbronnen of wanneer het onderwerp kort wordt verlicht door een flitser of een andere heldere, kortstondige lichtbron

  • Flikkering treedt op terwijl elektrisch diafragma in gebruik is

 • Houd er rekening mee dat ruis (willekeurige heldere pixels, waas of lijnen) en onverwachte kleuren kunnen optreden als u de X ( T )-knop gebruikt om tijdens het filmen in te zoomen op het beeld door de lens.

 • De filmopname wordt automatisch beëindigd als:

  • De maximale lengte is bereikt

  • De livebeeld-selector is naar een andere instelling gedraaid

  • De lens is verwijderd

 • Richt de camera bij het opnemen van films niet op de zon of andere sterke lichtbronnen. Als u deze voorzorgsmaatregel niet in acht neemt, kan dit leiden tot schade aan de interne circuits van de camera.

 • Geluiden gemaakt door de camera kunnen hoorbaar zijn in opgenomen beelden:

  • Tijdens autofocus

  • Wanneer elektrisch diafragma wordt gebruikt

  • Tijdens diafragma-aanpassing

  • Met vibratiereductie ingeschakeld op lenzen voor vibratiereductie (VR)

 • Als het geluidsniveau in het rood wordt weergegeven, is het volume te hoog. Pas de microfoongevoeligheid aan.

Het aftelscherm
 • 30 s voordat de filmopname automatisch stopt, wordt in de linkerbovenhoek van de monitor een afteltimer weergegeven.

 • Afhankelijk van de opnameomstandigheden kan de timer onmiddellijk verschijnen wanneer de filmopname begint.

 • Merk op dat ongeacht de beschikbare tijd (weergegeven in de rechterbovenhoek van de monitor), het filmen automatisch stopt wanneer de afteltimer afloopt.

Instellingen aanpassen tijdens filmopname
 • Het hoofdtelefoonvolume kan niet worden aangepast tijdens het opnemen.

 • Als er momenteel een andere optie dan I (microfoon uit) is geselecteerd, kan de microfoongevoeligheid worden gewijzigd terwijl de opname bezig is. I kan niet worden geselecteerd.

Scherpstellen tijdens filmopname

De scherpstelling kan ook worden aangepast door de ontspanknop half in te drukken.

Foto's maken tijdens het filmen

Tijdens het filmen kunnen foto's worden gemaakt door de ontspanknop helemaal in te drukken. De resulterende foto heeft een beeldverhouding van 16:9.

 • Een C pictogram knippert in het display wanneer een foto wordt gemaakt.

 • Foto's kunnen worden gemaakt terwijl de opname bezig is. Het maken van foto's onderbreekt de filmopname niet.

Foto's maken tijdens het filmen
 • Bij elke film kunnen maximaal 40 foto's worden gemaakt.

 • Houd er rekening mee dat er zelfs foto's kunnen worden gemaakt als het onderwerp niet scherp is.

 • Foto's worden opgenomen met de afmetingen die momenteel zijn geselecteerd voor filmbeeldformaat.

 • Foto's worden opgenomen in de indeling [ JPEG fine m ], ongeacht de optie die is geselecteerd voor beeldkwaliteit.

 • De beeldsnelheid voor continue ontspanstanden varieert met de optie die is geselecteerd voor [ Beeldformaat/beeldsnelheid ]. Terwijl de opname bezig is, wordt er slechts één foto gemaakt elke keer dat de ontspanknop wordt ingedrukt.

 • Foto's die tijdens het filmen zijn gemaakt, worden niet automatisch weergegeven na het fotograferen, zelfs niet als [ Aan ] is geselecteerd voor [ Beeld terugkijken ] in het weergavemenu.