A in de cameramenu's om Persoonlijke instellingen te bekijken.

Aangepaste instellingen worden gebruikt om camera-instellingen aan te passen aan individuele voorkeuren. Het menu Persoonlijke instellingen is onderverdeeld in niveaus.

De volgende aangepaste instellingen zijn beschikbaar: 1

Item

0

[ Aangepaste instellingen resetten ]

Aangepaste instellingen resetten

a [ Autofocus ]

a1

[ AF‑C prioriteit selectie ]

a1: AF‑C-prioriteitselectie

a2

[ AF‑S prioriteit selectie ]

a2: AF‑S-prioriteitselectie

a3

[ Focus volgen met lock-on ]

a3: Focus volgen met Lock-On

a4

[ 3D-tracking gezichtsdetectie ]

a4: Gezichtsdetectie met 3D-tracking

a5

[ Automatische veld-AF gezichts-/oogdetectie ]

a5: Automatische veld-AF Gezichts-/oogdetectie

a6

[ Gebruikte focuspunten ]

a6: Gebruikte focuspunten

a7

[ Punten opslaan op oriëntatie ]

a7: Punten opslaan op oriëntatie

a8

[ AF-activering ]

a8: AF-activering

a9

[ Focuspunt omhullend ]

a9: Rondom focuspunt

a10

[ Focuspunt opties ]

a10: Opties voor scherpstelpunten

a11

[ AF bij weinig licht ]

a11: AF bij weinig licht

a12

[ Handmatige scherpstelring in AF-modus ] 2

a12: Handmatige scherpstelring in AF-modus

b [ Meting/belichting ]

b1

[ EV-stappen voor belichtingsregeling ]

b1: EV-stappen voor belichtingsregeling

b2

[ Eenvoudige belichtingscompensatie ]

b2: Eenvoudige belichtingscompensatie

b3

[ Matrixmeting ]

b3: Matrixmeting

b4

[ Centrum gewogen gebied ]

b4: Centrumgericht gebied

b5

[ Optimale belichting afstemmen ]

b5: Optimale belichting afstemmen

c [ Timers/AE-vergrendeling ]

c1

[ Ontspanknop AE‑L ]

c1: Ontspanknop AE‑L

c2

[ Standby-timer ]

c2: Stand-by-timer

c3

[ Zelfontspanner ]

c3: Zelfontspanner

c4

[ Monitor uit vertraging ]

c4: Vertraging monitor uit

d [ Opnemen/weergave ]

d1

[ Opnamesnelheid CL-modus ]

d1: CL-modus Opnamesnelheid

d2

[ Max. continue afgifte ]

d2: Max. Continue afgifte

d3

[ Synchroniseren. opties voor vrijgavemodus ]

d3: Synchroniseren. Opties voor vrijgavemodus

d4

[ Belichtingsvertragingsmodus ]

d4: Belichtingsvertragingsmodus

d5

[ Elektronische eerste-gordijnsluiter ]

d5: elektronische gordijnsluiter

d6

[ Verlengde sluitertijden (M) ]

d6: Langere sluitertijden (M)

d7

[ Bestandsnummerreeks ]

d7: Bestandsnummerreeks

d8

[ Origineel opslaan (EFFECTEN) ]

d8: origineel opslaan (EFFECTEN)

d9

[ Belichtingsvoorbeeld (Lv) ]

d9: Belichtingsvoorbeeld (Lv)

d10

[ Rasterweergave ]

d10: Rasterweergave inlijsten

d11

[ Hoogtepunten pieken ]

d11: Hoogtepunten pieken

d12

[ LCD verlichting ]

d12: LCD-verlichting

d13

[ Livebeeld in continue modus ]

d13: Liveweergave in continue modus

d14

[ Optische VR ] 3

d14: optische VR

e [ Bracketing/flitser ]

e1

[ Flitssynchronisatiesnelheid ]

e1: Flitssynchronisatiesnelheid

e2

[ Flits sluitertijd ]

e2: Flitssluitertijd

e3

[ Belichtingscomp. voor flits ]

e3: Belichtingscomp. voor Flash

e 4

[ Auto c ISO-gevoeligheidsregeling ]

e4: Auto c ISO-gevoeligheidsregeling

e5

[ Modelflits ]

e5: Modelflits

e6

[ Bracketingvolgorde ]

e6: Bracketingvolgorde

f [ Bediening ]

f1

[ Pas i menu aan ]

f1: i Menu aanpassen

f2

[ Aanpassen i menu (Lv) ]

f2: i menu aanpassen (Lv)

f3

[ Aangepaste bedieningselementen ]

f3: Aangepaste bedieningselementen

f4

[ OK-knop ]

f4: OK-knop

f5

[ Instelschijven aanpassen ]

f5: Instelschijven aanpassen

f6

[ Laat de knop los om de draaiknop te gebruiken ]

f6: knop loslaten om kiesschijf te gebruiken

f7

[ Omgekeerde indicatoren ]

f7: Omgekeerde indicatoren

f8

[ D schakelaar ]

f8: D schakelaar

g [ Film ]

g1

[ Pas i menu aan ]

g1: i Menu aanpassen

g2

[ Aangepaste bedieningselementen ]

g2: Aangepaste bedieningselementen

g3

[ AF-snelheid ]

g3: AF-snelheid

g4

[ AF-trackinggevoeligheid ]

g4: AF-trackinggevoeligheid

g5

[ Markeer weergave ]

g5: Markeringsweergave

  1. Items die zijn gewijzigd ten opzichte van de standaardwaarden, worden aangegeven met sterretjes (" U ").

  2. Dit item is alleen beschikbaar met compatibele lenzen.

  3. Dit item is alleen beschikbaar met compatibele AF‑P-lenzen die niet zijn uitgerust met een schakelaar voor vibratiereductie.