Selecteer de stand b (auto) voor eenvoudige “richt-en-schiet”-fotografie. Foto's kunnen worden ingekaderd in de zoeker (zoekerfotografie) of in de monitor (livebeeldfotografie).

Foto's kadreren in de zoeker (zoekerfotografie)

 1. Druk op de ontgrendeling van de modusknop bovenop de camera en draai de modusknop naar b .
 2. Maak de camera klaar.

  Houd de handgreep in uw rechterhand en wieg de camerabody of lens met uw linkerhand en breng uw ellebogen naar binnen tegen de zijkanten van uw borst.

 3. Kadreer de foto.
  • Kadreer een foto in de zoeker.

  • Plaats het hoofdonderwerp tussen de AF-gebiedhaken.

 4. Druk de ontspanknop half in om scherp te stellen.
  • De scherpstelaanduiding ( I ) verschijnt in de zoeker wanneer de scherpstelling is voltooid.

   Zoekerweergave

   Beschrijving

   (stabiel)

   Het onderwerp is scherpgesteld.

   (stabiel)

   Het scherpstelpunt bevindt zich voor het onderwerp.

   (stabiel)

   Het scherpstelpunt bevindt zich achter het onderwerp.

   (knippert)

   De camera kan niet scherpstellen met autofocus.

  • Het actieve scherpstelpunt wordt weergegeven in de zoeker.

 5. Druk de ontspanknop zachtjes helemaal in om de foto te maken.

  Het toegangslampje van de geheugenkaart gaat branden terwijl de foto wordt gemaakt. Werp de geheugenkaart niet uit en verwijder of ontkoppel de stroombron niet voordat het lampje uit is en de opname is voltooid .

De stand-by-timer (zoekerfotografie)

De camera maakt gebruik van een stand-by-timer om het verbruik van de batterij te verminderen. De timer start wanneer de ontspanknop half wordt ingedrukt en loopt af als er gedurende ongeveer 6 seconden geen handelingen worden uitgevoerd. De zoekerweergave en sommige indicators op het bedieningspaneel gaan uit wanneer de timer afloopt. Om de timer opnieuw te starten en de weergaven te herstellen, drukt u de ontspanknop een tweede keer half in. De tijdsduur voordat de stand-by-timer afloopt, kan worden aangepast met behulp van persoonlijke instelling c2 [ Stand-by-timer ].

Standby-timer aan

Standby-timer uit

Foto's kadreren in de monitor (Live View)

 1. Druk op de ontgrendeling van de modusknop bovenop de camera en draai de modusknop naar b .
 2. Draai de livebeeld-selector naar C (livebeeldfotografie).
 3. Druk op de a knop.

  De spiegel wordt opgeklapt en livebeeld wordt gestart. De zoeker wordt donker en het beeld door de lens wordt weergegeven op de monitor.

 4. Maak de camera klaar.

  Houd de handgreep stevig in uw rechterhand en wieg de camerabody of lens met uw linkerhand.

 5. Kadreer de foto.
  • Plaats het onderwerp in de buurt van het midden van het frame.

  • Bij de standaardinstellingen detecteert de camera automatisch portretonderwerpen en plaatst het scherpstelpunt op hun gezicht of ogen.

 6. Druk de ontspanknop half in om scherp te stellen.

  Als de camera kan scherpstellen, wordt het scherpstelpunt groen weergegeven. Als de camera niet kan scherpstellen, bijvoorbeeld omdat het onderwerp zich te dicht bij de camera bevindt, knippert het scherpstelveld rood.

 7. Druk de ontspanknop helemaal in om de foto te maken.

  De monitor wordt uitgeschakeld tijdens het fotograferen.

 8. Druk op de a knop om livebeeld te verlaten.
Opnamen maken in Live View
 • Hoewel deze effecten niet zichtbaar zijn in de uiteindelijke foto's, kunt u tijdens liveweergave het volgende opmerken:

  • Bewegende objecten op het scherm lijken vervormd (afzonderlijke onderwerpen, zoals treinen of auto's die met hoge snelheid door het frame rijden, kunnen vervormd zijn, of het hele frame kan vervormd lijken wanneer de camera horizontaal wordt gepand)

  • Gekartelde randen, kleurranden, moiré en heldere vlekken zijn aanwezig in het scherm

  • Er kunnen heldere gebieden of banden verschijnen in scènes die worden verlicht door knipperende tekens en andere intermitterende lichtbronnen of wanneer het onderwerp kort wordt verlicht door een flitser of een andere heldere, kortstondige lichtbron

 • Flikkeringen en strepen die zichtbaar zijn op de monitor onder tl-lampen, kwikdamplampen of natriumlampen kunnen worden verminderd met het item [ Flikkerreductie ] in het filmopnamemenu, hoewel ze nog steeds zichtbaar kunnen zijn op foto's die bij bepaalde sluitertijden zijn gemaakt.

 • Om te voorkomen dat licht dat via de zoeker binnenvalt de foto's of de belichting verstoort, raden wij u aan de zoeker af te dekken met de meegeleverde oculairdop ( De zoeker afdekken ).

 • Als u opnamen maakt in livebeeld, richt de camera dan niet op de zon of andere felle lichtbronnen. Als u deze voorzorgsmaatregel niet in acht neemt, kan dit leiden tot schade aan de interne circuits van de camera.

 • Ongeacht de optie die is geselecteerd voor persoonlijke instelling c2 [ Stand-by-timer ], de stand-by-timer loopt niet af tijdens livebeeld.

Het aftelscherm

Ongeveer 30 s voordat livebeeld automatisch stopt, verschijnt er in de linkerbovenhoek van het scherm een aftelling.

 • Als de timer is geactiveerd door persoonlijke instelling c4 [ Vertraging monitor uit ], wordt het aftellen in zwart weergegeven vanaf 30 s voordat de timer afloopt, en wordt rood als er nog 5 s te gaan zijn. Als [ Geen limiet ] is geselecteerd voor [ Vertraging monitor uit ] > [ Livebeeld ], kan de camera desalniettemin livebeeld beëindigen indien nodig om de interne circuits te beschermen tegen hoge temperaturen en dergelijke.

 • Een aftelling wordt in rood weergegeven vanaf 30 seconden voordat de camera wordt uitgeschakeld om de interne circuits te beschermen. Afhankelijk van de opnameomstandigheden kan de timer onmiddellijk verschijnen wanneer livebeeld is geselecteerd.

Belichtingsvoorbeeld (Lv)

Wanneer [ Aan ] is geselecteerd voor persoonlijke instelling d9 [ Belichtingsvoorbeeld (Lv) ], kan de belichting als voorbeeld worden bekeken op de monitor tijdens livebeeldfotografie. Dit kan handig zijn wanneer u belichtingscompensatie gebruikt of opnamen maakt in stand M .

Aanraakbediening

Aanraakbedieningen kunnen worden gebruikt in plaats van de ontspanknop om scherp te stellen en foto's te maken tijdens livebeeldfotografie ( Aanraakbedieningen ).