Selecteer de stand b (auto) voor eenvoudige “mikken-en-schieten”-fotografie. Foto's kunnen worden gekadreerd in de zoeker (zoekerfotografie) of op de monitor (livebeeldfotografie).

Foto's kadreren in de zoeker (zoekerfotografie)

 1. Druk op de ontgrendelingsknop bovenop de camera en draai de modusknop naar b .
 2. Maak de camera gereed.

  Houd de handgreep in uw rechterhand en houd de camerabehuizing of lens met uw linkerhand vast. Breng uw ellebogen tegen de zijkanten van uw borst.

 3. Kadreer de foto.
  • Kadreer een foto in de zoeker.

  • Plaats het hoofdonderwerp tussen de haakjes van het AF-veld.

 4. Druk de ontspanknop half in om scherp te stellen.
  • De scherpstelaanduiding ( I ) verschijnt in de zoeker wanneer de scherpstelling is voltooid.

   Zoekerweergave

   Beschrijving

   (stabiel)

   Het onderwerp is scherpgesteld.

   (stabiel)

   Het scherpstelpunt bevindt zich vóór het onderwerp.

   (stabiel)

   Het scherpstelpunt bevindt zich achter het onderwerp.

   (knippert)

   De camera kan niet scherpstellen met autofocus.

  • Het actieve scherpstelpunt wordt weergegeven in de zoeker.

 5. Druk de ontspanknop soepel helemaal in om de foto te maken.

  Het toegangslampje voor de geheugenkaart gaat branden terwijl de foto wordt gemaakt. Werp de geheugenkaart niet uit en verwijder of ontkoppel de stroombron niet voordat het lampje is uitgegaan en de opname is voltooid .

De stand-by-timer (zoekerfotografie)

De camera maakt gebruik van een stand-bytimer om het verbruik van de batterij te verminderen. De timer start wanneer de ontspanknop half wordt ingedrukt en loopt af als er gedurende ongeveer 6 seconden geen handelingen worden uitgevoerd. Het zoekerdisplay en sommige indicatoren op het bedieningspaneel gaan uit wanneer de timer afloopt. Om de timer opnieuw te starten en de weergaven te herstellen, drukt u de ontspanknop een tweede keer half in. De tijdsduur voordat de stand-by-timer afloopt, kan worden aangepast met behulp van persoonlijke instelling c2 [ Stand-by-timer ].

Stand-by-timer aan

Stand-by-timer uit

Foto's in de monitor kadreren (Live View)

 1. Druk op de ontgrendelingsknop bovenop de camera en draai de modusknop naar b .
 2. Draai de livebeeldselector naar C (livebeeldfotografie).
 3. Druk op de a knop.

  De spiegel wordt opgeklapt en livebeeld start. De zoeker wordt donker en het beeld door de lens wordt op de monitor weergegeven.

 4. Maak de camera gereed.

  Houd de handgreep stevig in uw rechterhand en houd met uw linkerhand de camerabody of lens vast.

 5. Kadreer de foto.
  • Plaats het onderwerp dichtbij het midden van het beeld.

  • Bij de standaardinstellingen detecteert de camera automatisch portretonderwerpen en positioneert het scherpstelpunt over hun gezicht of ogen.

 6. Druk de ontspanknop half in om scherp te stellen.

  Als de camera kan scherpstellen, wordt het scherpstelpunt groen weergegeven. Als de camera niet kan scherpstellen, bijvoorbeeld omdat het onderwerp te dicht bij de camera is, knippert het scherpstelgebied rood.

 7. Druk de ontspanknop helemaal in om de foto te maken.

  De monitor wordt uitgeschakeld tijdens het fotograferen.

 8. Druk op de a knop om livebeeld te verlaten.
Opnamen maken in Live View
 • Hoewel deze effecten niet zichtbaar zijn in de uiteindelijke beelden, kunt u tijdens livebeeld het volgende opmerken:

  • Bewegende objecten op het scherm zien er vervormd uit (individuele onderwerpen zoals treinen of auto's die met hoge snelheid door het beeld bewegen, kunnen vervormd zijn, of het hele beeld kan vervormd lijken wanneer de camera horizontaal wordt gepand)

  • Op het display zijn gekartelde randen, kleurranden, moiré en heldere vlekken aanwezig

  • Er kunnen heldere gebieden of banden verschijnen in scènes die worden verlicht door knipperende borden en andere intermitterende lichtbronnen, of wanneer het onderwerp kort wordt verlicht door een flitser of een andere heldere, kortstondige lichtbron

 • Flikkeringen en strepen die zichtbaar zijn op de monitor onder tl-lampen, kwikdamp- of natriumlampen kunnen worden verminderd met behulp van het item [ Flikkerreductie ] in het filmopnamemenu, hoewel ze nog steeds zichtbaar kunnen zijn op foto's gemaakt met bepaalde sluitertijden.

 • Om te voorkomen dat licht dat via de zoeker binnenkomt de foto's of belichting verstoort, raden wij u aan de zoeker af te dekken met de meegeleverde oculairdop ( De zoeker afdekken ).

 • Wanneer u opnamen maakt in livebeeld, zorg er dan voor dat u de camera niet op de zon of andere felle lichtbronnen richt. Als u deze voorzorgsmaatregel niet in acht neemt, kan dit leiden tot schade aan de interne circuits van de camera.

 • Ongeacht de optie die is geselecteerd voor Persoonlijke instelling c2 [ Stand-by-timer ], zal de stand-by-timer niet aflopen tijdens livebeeld.

Het aftelscherm

Ongeveer 30 seconden lang verschijnt er een aftelling in de linkerbovenhoek van het scherm voordat de liveweergave automatisch eindigt.

 • Als de timer is geactiveerd door persoonlijke instelling c4 [ Vertraging monitor uit ], wordt het aftellen in het zwart weergegeven, beginnend 30 seconden voordat de timer afloopt, en schakelt over naar rood als er nog maar 5 seconden te gaan zijn. Als [ Geen limiet ] is geselecteerd voor [ Vertraging monitor uit ] > [ Livebeeld ], kan de camera desalniettemin livebeeld beëindigen als dat nodig is om de interne circuits te beschermen tegen hoge temperaturen en dergelijke.

 • Er wordt in het rood een aftelling weergegeven vanaf 30 seconden voordat de camera wordt uitgeschakeld om de interne circuits te beschermen. Afhankelijk van de opnameomstandigheden kan de timer onmiddellijk verschijnen wanneer livebeeld wordt geselecteerd.

Belichtingsvoorbeeld (Lv)

Wanneer [ Aan ] is geselecteerd voor persoonlijke instelling d9 [ Belichtingsvoorbeeld (Lv) ], kan de belichting vooraf worden bekeken op de monitor tijdens livebeeldfotografie. Dit kan handig zijn als u belichtingscompensatie gebruikt of fotografeert in de stand M.

Aanraakbediening

Aanraakbedieningen kunnen worden gebruikt in plaats van de ontspanknop om scherp te stellen en foto’s te maken tijdens livebeeldfotografie ( Aanraakbediening ).