Druk op de A (AE-L/AF-L)-knop om de scherpstelling en belichting te vergrendelen voor foto's die zijn gemaakt met autofocus.

 • U kunt de rol kiezen die aan de A knop is toegewezen. Gebruik Persoonlijke instellingen f3 [ Aangepaste bedieningselementen ] en g2 [ Aangepaste bedieningselementen ] in het menu Persoonlijke instellingen om de rollen te kiezen die door de knop worden gespeeld tijdens respectievelijk fotografie en filmopname.

Belichtingsvergrendeling (AE)

Belichtingsvergrendeling kan worden gebruikt om opnamen opnieuw samen te stellen na het meten van een onderwerp dat zich in de uiteindelijke compositie niet in het geselecteerde scherpstelgebied bevindt. Belichtingsvergrendeling is met name effectief wanneer [ Spotmeting ] of [ Centrumgerichte meting ] is geselecteerd voor meting.

Focusvergrendeling

Gebruik scherpstelvergrendeling om de scherpstelling op het huidige onderwerp te vergrendelen wanneer AF‑A of AF‑C is geselecteerd voor AF-modus. Kies bij gebruik van focusvergrendeling een andere AF-veldstand dan [ Auto-veld-AF ].

Scherpstelling en belichting vergrendelen

 1. Plaats het onderwerp in het geselecteerde scherpstelpunt en druk de ontspanknop half in om scherpstelling en belichting in te stellen.

 2. Houd de ontspanknop half ingedrukt ( q ), druk op de A knop ( w ).

  • Scherpstelling en belichting worden vergrendeld terwijl de A knop wordt ingedrukt. De belichting verandert niet, zelfs niet als de compositie wordt gewijzigd.

  • Er wordt een AE‑L- pictogram weergegeven in de zoeker of monitor.

 3. Houd de A knop ingedrukt en herschik de foto.

  Verander de afstand tussen de camera en het onderwerp niet. Als de afstand tot het onderwerp verandert, laat u de vergrendeling los en stelt u opnieuw scherp op de nieuwe afstand.

Scherpstelling vergrendelen wanneer AF‑S is geselecteerd voor AF-modus

De scherpstelling wordt vergrendeld terwijl de ontspanknop half wordt ingedrukt. De scherpstelling wordt ook vergrendeld terwijl de A knop wordt ingedrukt.

De ontspanknop gebruiken voor belichtingsvergrendeling

Als [ Aan (half indrukken) ] is geselecteerd voor Persoonlijke instelling c1 [ Ontspanknop AE‑L ], wordt de belichting vergrendeld terwijl de ontspanknop half wordt ingedrukt.

Meerdere opnamen maken op dezelfde scherpstelafstand
 • De scherpstelling blijft vergrendeld als u de A knop tussen opnamen ingedrukt houdt, zodat u meerdere foto's achter elkaar kunt maken met dezelfde scherpstelinstelling.

 • De scherpstelling blijft ook vergrendeld als u de ontspanknop halverwege ingedrukt houdt tussen opnamen.