Alegeți un mod de control al blițului și un nivel de bliț și ajustați alte setări pentru unitățile blițului de la distanță fără fir sau unitățile blițului opționale montate pe papucul accesoriului camerei.

  • Pentru informații despre reglarea setărilor pentru unitățile de bliț opționale montate pe papucul accesoriului camerei, consultați „Fotografie cu bliț pe cameră” ( Fotografie cu bliț pe cameră ).

  • Pentru informații despre reglarea setărilor pentru unitățile de blitz la distanță fără fir, consultați „Fotografie cu blitz la distanță” ( Fotografie cu bliț la distanță ).

Modul de control al blițului

Alegeți un mod de control al blițului și ajustați alte setări pentru unitățile de bliț SB-5000, SB-500, SB-400 sau SB-300 montate pe suportul pentru accesorii pentru cameră.

  • Opțiunile disponibile pe afișajul de control al blițului variază în funcție de opțiunea selectată pentru [ Mod control bliț ].

  • Setările pentru alte unități de bliț decât SB-5000, SB-500, SB-400 și SB-300 pot fi ajustate numai folosind comenzile unității blițului.

  • Setările pentru un SB‑5000 montat pe sabotul pentru accesorii pot fi, de asemenea, ajustate utilizând comenzile de pe unitatea bliț.

Opțiune

Descriere

r

[ TTL ]

Puterea blițului este reglată automat ca răspuns la condițiile de fotografiere.

g

[ Bliț extern automat ]

Puterea blițului este reglată automat în funcție de cantitatea de lumină reflectată de subiect.

m

[ Manual cu prioritate distanță ]

Alegeți distanța până la subiect; puterea blițului va fi reglată automat.

s

[ Manual ]

Alegeți manual nivelul blițului.

u

[ Bliț repetat ]

Blițul se declanșează în mod repetat în timp ce obturatorul este deschis, producând un efect de expunere multiplă.

Opțiuni pentru bliț fără fir

Reglați setările pentru controlul fără fir simultan al mai multor unități de blitz la distanță. Acest articol este disponibil numai când o unitate bliț SB‑5000 sau SB‑500 sau o telecomandă fără fir WR‑R10 este montată pe cameră.

Opțiune

Descriere

Y

[ AWL optic ]

Unitățile de bliț la distanță sunt controlate folosind blițuri de intensitate scăzută emise de blițul principal ( Optic AWL ).

Y / Z

[ AWL optic/radio ]

Alegeți această opțiune când utilizați ambele unități bliț controlate optic și radio ( AWL optică/radio ).

Z

[ Radio AWL ]

Unitățile de blitz la distanță sunt controlate de semnale radio de la un WR-R10 atașat la cameră ( Radio AWL ).

[ Dezactivat ]

Fotografia cu bliț la distanță dezactivată.

Control bliț de la distanță

Alegeți modul de control al blițului de la distanță. Opțiunile blițului pot fi ajustate în afișajul de control al blițului; opțiunile disponibile variază în funcție de opțiunea selectată pentru [ Control de la distanță bliț ].

Opțiune

Descriere

m

[ Flash de grup ]

Alegeți un mod separat de control al blițului pentru fiecare grup de unități de bliț la distanță ( Bliț de grup , bliț de grup ).

x

[ Control rapid fără fir ]

Alegeți echilibrul dintre grupurile A și B și setați manual ieșirea pentru grupul C ( Quick Wireless Control , Quick Wireless Control (Numai SB‑5000) ).

u

[ Repetarea de la distanță ]

Unitățile blițului se declanșează în mod repetat în timp ce obturatorul este deschis, producând un efect de expunere multiplă ( Repetare de la distanță , Repetare de la distanță (Numai SB‑5000) ).

Informații despre bliț radio la distanță

Vizualizați unitățile bliț controlate în prezent prin radio AWL .