Variați ușor expunerea, nivelul blițului, D‑Lighting activ (ADL) sau balansul de alb la fiecare fotografie, „bracketing” valoarea curentă. Bracketing-ul poate fi folosit în situațiile în care obținerea setărilor corecte este dificilă și nu există timp pentru a verifica rezultatele și a ajusta setările la fiecare fotografie sau pentru a experimenta setări diferite pentru același subiect. Pentru mai multe informații, consultați „Expunerea variată sau balansul de alb pe o serie de fotografii (bracketing)” ( Variarea expunerii sau a balansului de alb pe o serie de fotografii (bracketing) ).

Opțiune

Descriere

[ Set de bracketing automat ]

Alegeți setarea sau setările bracketate atunci când bracketingul automat este în vigoare.

  • [ Bracketing AE și bliț ]: Efectuați atât expunerea, cât și bracketing la nivel de bliț.

  • [ Bracketing AE ]: Expunerea numai în bracketing.

  • [ Bracketing bliț ]: Efectuați numai bracketing la nivel de bliț.

  • [ Bracketing WB ]: Efectuați bracketing balansul de alb.

  • [ Bracketing ADL ]: Efectuați bracketing folosind Active D‑Lighting.

[ Numărul de fotografii ]

Alegeți numărul de fotografii din secvența de bracketing.

[ Creștere ]

Alegeți cantitatea în care setările selectate variază în funcție de fiecare fotografie atunci când este selectată o altă opțiune decât [ Bracketing ADL ] pentru [ Set auto bracketing ].

[ Sumă ]

Alegeți cum variază D‑Lighting activ la fiecare fotografie când este selectat [ Bracketing ADL ] pentru [ Setat bracketing automat ].