Akıllı bir cihaza bağlantı için ayarları yapın.

Eşleştirme (Bluetooth)

Bluetooth kullanarak akıllı cihazlarla eşleştirin veya bağlanın.

Seçenek

Açıklama

[ Eşleştirmeyi başlat ]

Fotoğraf makinesini akıllı bir cihazla eşleştirin ( Bluetooth ile bağlanma ).

[ Eşleştirilmiş cihazlar ]

Eşleştirilmiş akıllı cihazları listeleyin veya bir cihazdan diğerine geçin.

[ Bluetooth bağlantısı ]

Bluetooth'u etkinleştirmek için [Etkinleştir] öğesini seçin.

Göndermek için Seçin (Bluetooth)

Bir akıllı cihaza yüklenecek resimleri seçin veya resimlerin çekildikleri anda yüklenmek üzere işaretlenip işaretlenmeyeceğini seçin. Yükleme, bağlantı kurulduğunda hemen başlar.

Seçenek

Açıklama

[ Göndermek için otomatik seç ]

[ Açık ] seçilirse, fotoğraflar çekildikçe bir akıllı cihaza yüklenmek üzere işaretlenir. Fotoğraf makinesi ile seçilen seçenek ne olursa olsun, fotoğraflar 2 megapiksel boyutunda JPEG formatında yüklenir. Çekim sırasında çekilen fotoğraflar otomatik olarak yüklenmeyecektir. Çekim sırasında çekilen fotoğraflar manuel olarak yüklenmek üzere seçilmelidir.

[ Göndermek için manuel olarak seçin ]

Bir akıllı cihaza yüklemek için seçilen resimleri işaretleyin.

[ Tümünün seçimini kaldırın ]

Tüm görüntülerden aktarım işaretini kaldırın.

Wi-Fi Bağlantısı

Wi-Fi aracılığıyla akıllı cihazlara bağlanın.

Wi-Fi Bağlantısı Kurun

Bir Wi-Fi bağlantısı başlatın.

  • Kamera SSID'si ve şifresi görüntülenecektir. Bağlanmak için kamera SSID'sini seçin ve akıllı cihazda şifreyi girin ( Wi‑Fi aracılığıyla bağlanma (Wi‑Fi Modu) ).

  • Bir bağlantı kurulduğunda, bu seçenek [ Wi-Fi bağlantısını kapat ] olarak değişecektir.

  • İstendiğinde bağlantıyı sonlandırmak için [ Wi-Fi bağlantısını kapat ] öğesini seçin.

Wi-Fi Bağlantı Ayarları

Aşağıdaki Wi-Fi ayarlarına erişin:

Seçenek

Açıklama

[ SSID ]

Kamera SSID'sini ayarlayın.

[ Kimlik doğrulama/şifreleme ]

[ ] veya [ WPA2-PSK-AES ] öğesini seçin.

[ Şifre ]

Kamera şifresini değiştirin.

[ Kanal ]

Bir kanal seçin.

  • Kameranın kanalı otomatik olarak seçmesini sağlamak için [ Otomatik ] öğesini seçin.

  • Kanalı manuel olarak seçmek için [Manuel ] öğesini seçin.

[ Geçerli ayarlar ]

Mevcut Wi-Fi ayarlarını görüntüleyin.

[ Bağlantı ayarlarını sıfırla ]

Wi-Fi ayarlarını varsayılan değerlere sıfırlamak için [ Evet ] öğesini seçin.

Kapalıyken Gönder

[ Açık ] seçilirse, Bluetooth aracılığıyla bağlanan akıllı cihazlara görüntülerin yüklenmesi fotoğraf makinesi kapalıyken bile devam eder.