Film çekimi sırasında kullanmak için aşağıdaki ISO duyarlılığı ayarlarını yapın.

Seçenek

Açıklama

[ Maksimum hassasiyet ]

  • ISO 200 ve Hi 2 arasındaki değerlerden otomatik ISO duyarlılığı kontrolü için üst sınırı seçin.

  • Seçilen değer modları P, S ve A ve ISO hassasiyeti için üst limit olarak hizmet [Açık] M modunda [Otomatik ISO kontrol (modu M)] seçildiğinde.

[ Otomatik ISO kontrolü (mod M) ]

  • [ Açık ]: M modunda otomatik ISO duyarlılığı kontrolünü etkinleştirin.

  • [ Kapalı ]: [ ISO duyarlılığı (mod M) ] için seçilen değeri kullanın.

  • Seçilen seçeneğe bakılmaksızın, M dışındaki modlarda otomatik ISO duyarlılığı kontrolü kullanılır.

[ ISO duyarlılığı (mod M) ]

M modu için ISO 100 ve Hi 2 arasındaki değerlerden ISO duyarlılığını seçin.

Otomatik ISO Hassasiyeti Kontrolü
  • Yüksek ISO duyarlılıklarında, "kumlanma" (rastgele dağılmış parlak pikseller, sis veya çizgiler) artabilir.

  • Yüksek ISO hassasiyetlerinde, kamera odaklamada zorluk çekebilir.

  • [ ISO duyarlılığı ayarları ] > [ Maksimum duyarlılık ] için daha düşük bir değer seçilerek yukarıdakiler önlenebilir.