Film çekimi sırasında kullanılmak üzere aşağıdaki ISO duyarlılığı ayarlarını yapın.

Seçenek

Tanım

[ Maksimum hassasiyet ]

  • ISO 200 ile Yüksek 2 arasındaki değerlerden otomatik ISO duyarlılığı kontrolü için üst sınırı seçin.

  • Seçilen değer, P , S ve A modlarında ve M modunda [ Otomatik ISO kontrolü (mod M) ] için [ Açık ] seçildiğinde ISO duyarlılığı için üst sınır görevi görür.

[ Otomatik ISO kontrolü (M modu) ]

  • [ Açık ]: M modunda otomatik ISO duyarlılığı kontrolünü etkinleştirir.

  • [ Kapalı ]: [ ISO duyarlılığı (M modu) ] için seçilen değeri kullanın.

  • Seçilen seçeneğe bakılmaksızın otomatik ISO duyarlılığı kontrolü M dışındaki modlarda kullanılır.

[ ISO duyarlılığı (M modu) ]

M modu için ISO duyarlılığını ISO 100 ile Yüksek 2 arasındaki değerlerden seçin.

Otomatik ISO Duyarlılığı Kontrolü
  • Yüksek ISO duyarlılıklarında "kumlanma" (rastgele dağılmış parlak pikseller, sis veya çizgiler) artabilir.

  • Yüksek ISO hassasiyetlerinde kamera odaklanmada zorluk yaşayabilir.

  • Yukarıdaki durum, [ ISO duyarlılığı ayarları ] > [ Maksimum duyarlılık ] için daha düşük bir değer seçilerek önlenebilir.