Pasirinkite, ar užrakto atleidimo mygtuką galima naudoti fokusavimui. Jei pasirinkta [ Tik AF-ĮJ. ], Fotoaparatas nesufokusuos, kai užrakto atleidimo mygtukas bus paspaustas iki pusės. Fokusą galima reguliuoti tik naudojant AF-ON mygtuką arba kitus valdiklius, kuriems AF-ON buvo priskirtas naudojant pasirinktinį nustatymą f2 [ Pasirinktiniai valdikliai ].

Nefokusuotas išleidimas

Norėdami pasirinkti, ar užraktą galima atleisti net ir tokiomis aplinkybėmis, kuriomis jis paprastai būtų išjungtas, pasirinkite Pasirinktinis nustatymas a6 [ AF aktyvinimas ], pažymėkite [ tik AF-ON ] ir paspauskite 2 . Pasirinkus [ Įjungti ], užraktą galima atleisti bet kuriuo metu.

Variantas

apibūdinimas

[ Įjungti ]

Užraktas įjungtas.

[ Išjungti ]

Užraktas išjungtas.

A Pasirinktiniai nustatymai: kameros nustatymų tikslinimas

a: automatinis fokusavimas

b: matavimas / ekspozicija

c: Laikmačiai / AE užraktas

d: fotografavimas / ekranas

e: Bracketing / Flash

f: valdikliai

g: filmas