Pasirinkite parinktis, kurias galite pasiekti pasukdami komandų ratuką i meniu arba paspausdami valdiklį, kuriam vaizdo sritis priskirta.

  • Pažymėkite parinktį ir paspauskite 2 kad pasirinktumėte ( M ) arba panaikintumėte pažymėjimą ( U ). Vaizdo srities parinktis, pažymėtas M ), galima pasirinkti per komandų ratuką.

  • Paspauskite J kad išsaugotumėte pakeitimus, kai nustatymai bus baigti.

A Pasirinktiniai nustatymai: kameros nustatymų tikslinimas

a: automatinis fokusavimas

b: matavimas / ekspozicija

c: Laikmačiai / AE užraktas

d: fotografavimas / ekranas

e: Bracketing / Flash

f: valdikliai

g: filmas