Pasirinkite, kiek laiko monitorius ar vaizdo ieškiklis bus įjungtas, kai nebus atliekama jokių operacijų.

  • [Atkūrimas ], [ Meniu ], [ Vaizdo peržiūra ] ir [ Budėjimo laikmatis ] galima pasirinkti skirtingus nustatymus.

  • [ Budėjimo laikmatis ] nustato, kiek laiko valdymo skydelis ir monitoriaus arba vaizdo ieškiklio ekranas išlieka įjungtas, iki pusės paspaudus užrakto atleidimo mygtuką. Monitorius ir vaizdo ieškiklis pritemdo kelias sekundes, kol baigsis budėjimo laikmatis. Jei pasirinkta [ 10 s ], laikmatis bus pratęstas iki 20 sekundžių, kol bus rodomas i

  • Kiekvienas išjungimo uždelsimas laikmačio režimu prailginamas viena minute, išskyrus [ Vaizdo peržiūra].

  • Ilgesnis išjungimo vėlavimas sumažina baterijos ištvermę.

A Pasirinktiniai nustatymai: kameros nustatymų tikslinimas

a: automatinis fokusavimas

b: matavimas / ekspozicija

c: Laikmačiai / AE užraktas

d: fotografavimas / ekranas

e: Bracketing / Flash

f: valdikliai

g: filmas