Pasirinkite, ar E mygtukas reikalingas ekspozicijai kompensuoti.

Variantas

apibūdinimas

[ Įjungta (automatinis atstatymas) ]

Ekspozicijos kompensavimą galima reguliuoti naudojant tik komandų ratuką. Komandų ratuku pasirinktas nustatymas iš naujo nustatomas, kai fotoaparatas išsijungia arba baigiasi budėjimo laikmatis.

[ Įjungta ]

Ekspozicijos kompensavimą galima reguliuoti naudojant tik komandų ratuką. Ekspozicijos kompensavimas nenustatomas, kai fotoaparatas išsijungia arba baigiasi budėjimo laikmatis.

[ Išjungta ]

Ekspozicijos kompensavimas nustatomas paspaudus E ir sukant pagrindinį komandų ratuką.

  • Ši parinktis taikoma P , S ir A režimais. Kitais režimais negalima lengvai kompensuoti ekspozicijos.

  • Naudojamas komandų ratukas priklauso nuo fotografavimo režimo.

A Pasirinktiniai nustatymai: kameros nustatymų tikslinimas

a: automatinis fokusavimas

b: matavimas / ekspozicija

c: Laikmačiai / AE užraktas

d: fotografavimas / ekranas

e: Bracketing / Flash

f: valdikliai

g: filmas