Parametrai, kuriems įtakos turi režimas, kai režimas M įjungtas, yra nustatomi pagal parinktis, pasirinktas fotografavimo meniu [Auto bracketing ]> [ Auto bracketing set ] ir parinktį, pasirinktą Custom Setting e6 [ Auto bracketing (mode M) ].

Pasirinktinis nustatymas e6
[ Automatinis grupavimas (M režimas) ]

Fotografavimo meniu
[ Automatinis grupių nustatymas ]

AE & flash kadravimas *

AE grupavimas *

F

[ Blykstė / greitis ]

Užrakto greitis ir blykstės lygis

Užrakto greitis

G

[ Blykstė / greitis / diafragma ]

Užrakto greitis, diafragma ir blykstės lygis

Užrakto greitis ir diafragma

H

[ Blykstė / diafragma ]

Diafragma ir blykstės lygis

Diafragma

I

[ Tik blykstė ]

Blykstės lygis

-

  • Jei blykstė nėra naudojama, kai [ON] pasirinktas [AUTO ISO jautrumo valdymas] ir [flash / greitis], [ "Flash / / diafragmos] arba [Flash / diafragma] yra pasirinktas e6 [AUTO kadravimas (režimas M ) ], ISO jautrumas bus nustatytas pagal kiekvieno kadro eilės pirmo kadro vertę.

„Flash“ grupavimas

Blykstės kadravimas atliekamas tik naudojant „i-TTL“ arba „ q A“ (automatinės diafragmos) blykstės valdymą.

A Pasirinktiniai nustatymai: kameros nustatymų tikslinimas

a: automatinis fokusavimas

b: matavimas / ekspozicija

c: Laikmačiai / AE užraktas

d: fotografavimas / ekranas

e: Bracketing / Flash

f: valdikliai

g: filmas