Pasirinkite, ar objektyvo fokusavimo žiedą galima naudoti rankiniam fokusavimui automatinio fokusavimo režimu.

Variantas

apibūdinimas

[ Įjungti ]

Automatinį fokusavimą galima pervažiuoti pasukus objektyvo fokusavimo žiedą (automatinis fokusavimas su rankiniu nepaisymu). Fokusavimo žiedą galima naudoti rankiniam fokusavimui, kai užrakto atleidimo mygtukas nuspaudžiamas iki pusės. Norėdami perfokusuoti naudodamiesi automatiniu fokusavimu, pakelkite pirštą nuo užrakto atleidimo mygtuko ir vėl paspauskite jį iki pusės.

[ Išjungti ]

Objektyvo fokusavimo žiedo negalima naudoti rankiniam fokusavimui, kai pasirinktas automatinio fokusavimo režimas.

A Pasirinktiniai nustatymai: kameros nustatymų tikslinimas

a: automatinis fokusavimas

b: matavimas / ekspozicija

c: Laikmačiai / AE užraktas

d: fotografavimas / ekranas

e: Bracketing / Flash

f: valdikliai

g: filmas