Pasirinkite vaizdo režimo fokusavimo greitį.

Norėdami pasirinkti, kada taikoma pasirinkta parinktis, naudokite [ Kada kreiptis].

Variantas

apibūdinimas

D

[ Visada ]

Kamera visą laiką fokusuoja pasirinktu greičiu filmavimo režimu.

E

[ Tik įrašant ]

Fokusas reguliuojamas pasirinktu greičiu tik filmuojant. Kitu metu fokusavimo greitis yra „+5“ arba, kitaip tariant, kuo greitesnis.

A Pasirinktiniai nustatymai: kameros nustatymų tikslinimas

a: automatinis fokusavimas

b: matavimas / ekspozicija

c: Laikmačiai / AE užraktas

d: fotografavimas / ekranas

e: Bracketing / Flash

f: valdikliai

g: filmas