[Užrakto greičio užraktas ] pasirinkus [ Įjungta ], užrakto greitis fiksuojamas pagal S arba M režime šiuo metu pasirinktą vertę. [Diafragmos užraktas ] pasirinkus [ Įjungta ], diafragma fiksuojama pagal A arba M režime šiuo metu pasirinktą vertę.

  • Kol veikia užrakto greitis arba diafragmos užraktas, fotografavimo ekrane ir valdymo skydelyje pasirodys piktograma O

  • Užrakto greitis ir diafragmos užraktas negalimi fotografavimo režimu P.

A Pasirinktiniai nustatymai: kameros nustatymų tikslinimas

a: automatinis fokusavimas

b: matavimas / ekspozicija

c: Laikmačiai / AE užraktas

d: fotografavimas / ekranas

e: Bracketing / Flash

f: valdikliai

g: filmas