Pasirinkite, ar ekspozicijos rodiklis rodomas su neigiamomis vertėmis kairėje ir teigiamomis vertėmis dešinėje, ar su teigiamomis vertėmis kairėje ir neigiamomis vertėmis dešinėje.

Variantas

apibūdinimas

V

Indikatorius rodomas su teigiamomis vertėmis kairėje ir neigiamomis vertėmis dešinėje.

W

Indikatorius rodomas su neigiamomis vertėmis kairėje ir teigiamomis vertėmis dešinėje.

A Pasirinktiniai nustatymai: kameros nustatymų tikslinimas

a: automatinis fokusavimas

b: matavimas / ekspozicija

c: Laikmačiai / AE užraktas

d: fotografavimas / ekranas

e: Bracketing / Flash

f: valdikliai

g: filmas