Bellek kartları hem CFexpress/XQD hem de SD bellek kartı yuvalarına takıldığında birincil yuva görevi gören yuvayı seçin.

Seçenek

Açıklama

[ CFexpress/ XQD kart yuvası ]

CFexpress/XQD bellek kartı yuvası, birincil yuva görevi görür.

[ SD kart yuvası ]

SD bellek kartı yuvası, birincil yuva görevi görür.

Film Hedefi

Filmlerin kaydedildiği yuva, film çekim menüsündeki ( Hedef ) [ Hedef ] kullanılarak seçilir.