Nikon

عربي

Български

Čeština

Dansk

Deutsch

Ελληνικά

English

Español

Eesti

Suomi

Français

हिन्दी

Magyar

Indonesia

Italiano

日本語

Қазақ

한글

Lietuvių

Latviski

Nederlands

Norsk

Polski

Português

Română

Русский

Slovenčina

Slovenščina

Српски

Svenska

ภาษาไทย

Türkçe

Українська

简体中文

繁體中文

Select language

„Google“ vertėjas

ŠIOJE PASLAUGOJE GALI BŪTI „GOOGLE“ SISTEMOS IŠVERSTO TEKSTO. „GOOGLE“ PAREIŠKIA NETEIKIANTI JOKIŲ SU IŠVERSTU TEKSTU SUSIJUSIŲ AIŠKIAI IŠREIKŠTŲ AR NUMANOMŲ GARANTIJŲ, ĮSKAITANT TIKSLUMO IR PATIKIMUMO GARANTIJAS BEI KITAS NUMANOMAS GARANTIJAS DĖL TINKAMUMO KOMERCINĖMS REIKMĖMS, TINKAMUMO KONKREČIAM TIKSLUI IR TEISĖS AKTŲ NEPAŽEIDŽIAMUMO.

Kad jums būtų patogiau, „Nikon Corporation“ (toliau vadinama „Nikon“) informaciniai žinynai išversti naudojant Google vertėjo teikiamą programinę įrangą. Išversto teksto tikslumą stengiamasi užtikrinti visomis pagrįstomis išgalėmis, tačiau joks automatinis vertimas nebus tobulas ir negalės pakeisti žmogaus atliekamo vertimo. Vertimo paslauga skirta Nikon informacinių žinynų naudotojams. Ji teikiama pagal principą „kaip yra“. Jokių aiškiai išreikštų ar numanomų garantijų dėl vertimo iš anglų kalbos į bet kurią kitą kalbą tikslumo, patikimumo ar teisingumo neteikiama. Dėl ribotų vertimo programinės įrangos galimybių kai kurie turinio elementai (pavyzdžiui, iliustracijos, vaizdo įrašai, Flash turinys ir kt.) gali būti išversti netiksliai.

Oficialus informacinių žinynų tekstas yra anglų kalba parašytoje versijoje. Išverstame tekste atsiradę prieštaravimai ar skirtumai nėra teisiškai įpareigojantys ir neturi jokios juridinės galios atitikties užtikrinimo arba priverstinio vykdymo reikmėms. Jei kyla klausimų dėl išverstuose informaciniuose žinynuose pateikiamos informacijos tikslumo, žiūrėkite žinynų versiją, parašytą anglų kalba. Ši versija yra oficialioji.

Pasirenkami MB-N12 maitinimo baterijų paketai

MB-N12 dalys: pavadinimai ir funkcijos

Kiekvienos MB-N12 dalies pavadinimas ir funkcija yra išvardyti žemiau.

1 Kontaktinis dangtelis Apsaugo MB-N12 maitinimo ir signalo kontaktus.
2 Signalo kontaktai
3 Maitinimo kontaktai
4 Vertikalaus fotografavimo kryptinis valdiklis Atlieka tą patį vaidmenį kaip ir fotoaparato kryptinis valdiklis. Vaidmenis, atliekamus paspaudus centrą fotografavimo metu, galima pasirinkti naudojant pasirinktinius nustatymus f2 [ Custom Controls (shooting) ] ir g2 [ Custom controls ] fotoaparato meniu.
5 AF-ON mygtukas vertikaliam fotografavimui Atlieka vaidmenis, priskirtus naudojant pasirinktinius nustatymus f2 [ Pasirinktiniai valdikliai (fotografavimas) ] ir g2 [ Pasirinktiniai valdikliai ] fotoaparato meniu.
6 Pagrindinis komandų ratukas vertikaliam fotografavimui Atlieka tą patį vaidmenį kaip ir atitikimo valdiklis fotoaparate.
7 Laikiklio-kameros fiksatorius Žr. „Baterijų įdėjimas į MB-N12“ ( 0 Baterijų įdėjimas į MB-N12 ) ir „Jei laikiklio kameros dangtelis atsikabina“ ( 0 Jei laikiklio kameros dangtis atsikabina ).
8 Laikiklio-kameros dangtis

9 Įkrovimo jungties dangtelis Skirta naudoti su pasirenkamais EH-7P įkrovimo kintamosios srovės adapteriais ir EH-8P kintamosios srovės adapteriais (pastarieji prijungti per UC-E25 USB laidą), kuriuos galima naudoti akumuliatoriams įkrauti arba fotoaparatui maitinti.
10 Įkrovimo jungtis
11 Įkrovimo lemputė (×2) Šviečia, kol akumuliatoriai kraunasi.
12 Tvirtinimo varžtas Naudokite, kai pritvirtinate MB-N12 prie fotoaparato.
13 Tvirtinimo ratas
14 Baterijos laikiklio kamera Kur įdėtas akumuliatoriaus laikiklis.
15 Baterijos laikiklio fiksatorius Įdėjus baterijos laikiklį užfiksuoja savo vietoje.
16 Maitinimo jungties dangtelis Skirta naudoti su pasirenkamomis EP-5B maitinimo jungtimis.
17 Trikojo lizdas

18 Baterijos skyriaus dangtelio laikiklis Laiko fotoaparato akumuliatoriaus skyriaus dangtelį, kol jis nuimamas nuo fotoaparato.
19 Papildomų komandų ratukas vertikaliam fotografavimui Atlieka tą patį vaidmenį kaip ir atitikimo valdiklis fotoaparate.
20 Valdymo užraktas

Užrakina MB-N12 valdiklius, kad būtų išvengta netyčinio veikimo.

 • Valdymo užraktas nėra maitinimo jungiklis. Norėdami įjungti arba išjungti fotoaparatą, naudokite fotoaparato maitinimo jungiklį.
21 Užrakto atleidimo mygtukas skirtas vertikaliam fotografavimui Atlieka tą patį vaidmenį kaip ir atitikimo valdiklis fotoaparate.
22 Fn mygtukas vertikaliam fotografavimui Atlieka vaidmenis, priskirtus naudojant pasirinktinius nustatymus f2 [ Pasirinktiniai valdikliai (fotografavimas) ], f3 [ Pasirinktiniai valdikliai (atkūrimas) ] ir g2 [ Pasirinktiniai valdikliai ] fotoaparato meniu.

23 Akumuliatoriaus kamera A Telpa viena EN-EL15c įkraunama ličio jonų baterija.
24 Akumuliatoriaus maitinimo gnybtai (×2) Žr. „Baterijų įdėjimas į MB-N12“ ( 0 Baterijų įdėjimas į MB-N12 ).
25 Akumuliatoriaus kamera B Telpa viena EN-EL15c įkraunama ličio jonų baterija.
26 Akumuliatoriaus laikiklio maitinimo gnybtai Žr. „Baterijų įdėjimas į MB-N12“ ( 0 Baterijų įdėjimas į MB-N12 ).
27 Akumuliatoriaus fiksatorius Įdėjus akumuliatorių užfiksuoja A kameroje.
28 Baterijos laikiklis Žr. „Baterijų įdėjimas į MB-N12“ ( 0 Baterijų įdėjimas į MB-N12 ).

MB-N12 tvirtinimas

Prieš prijungdami MB-N12, išjunkite fotoaparatą. Kad išvengtumėte netyčinio veikimo, kai prijungiamas priedas, palikite MB-N12 valdymo užraktą L (užrakinta) padėtyje, kol procesas bus baigtas.

 1. Nuimkite kontaktų dangtelį nuo akumuliatoriaus bloko.

  Kontaktinį dangtelį laikykite saugioje vietoje.

 2. Nuimkite akumuliatoriaus skyriaus dangtelį nuo fotoaparato apačios ir įdėkite jį į akumuliatoriaus skyriaus dangtelio laikiklį ant MB-N12.

  Jei į fotoaparatą įdėta baterija, išimkite ją.

 3. Pritvirtinkite MB-N12 prie fotoaparato.

  Pasukite tvirtinimo ratuką F LOCK rodyklės nurodyta kryptimi, kad pritvirtintumėte akumuliatorių. Pritvirtinkite MB-N12 vietoje, priverždami tvirtinimo ratuką, kol jis nebesuks.

  • Jei MB-N12 nėra patikimai pritvirtintas, fotoaparato fotografavimo ekrane gali pasirodyti įspėjimas. Problema gali išspręsti MB-N12 tvirtinimą, priveržiant tvirtinimo ratuką, kol jis nebesis.

MB-N12 pašalinimas

Norėdami nuimti MB-N12, išjunkite fotoaparatą, tada atlaisvinkite tvirtinimo ratuką, sukdami jį priešinga kryptimi nei buvo pritvirtinta. Išėmę MB-N12, nuimkite akumuliatoriaus skyriaus dangtelį nuo akumuliatoriaus skyriaus dangtelio laikiklio ir vėl pritvirtinkite prie fotoaparato.

 • Kai akumuliatoriaus paketas nenaudojamas, vėl uždėkite kontaktų dangtelį prie MB-N12.

Baterijų įdėjimas į MB-N12

MB-N12 galima naudoti su iki dviejų EN-EL15c įkraunamų ličio jonų baterijų. Prieš įdėdami baterijas, išjunkite fotoaparatą. Kad išvengtumėte netyčinio veikimo, kai keičiamos baterijos, taip pat turėsite palikti MB-N12 valdymo užraktą L (užrakinta) padėtyje, kol baigsis keitimas.

 1. Laikydami nuspaustą laikiklio kameros skląstį, pastumkite laikiklio kameros dangtelį į šoną ir pasukite jį.

 2. Paspauskite akumuliatoriaus laikiklio skląstį parodyta kryptimi ir nuimkite akumuliatoriaus laikiklį.

 3. Įdėkite baterijas į akumuliatoriaus laikiklį.

  Įdėkite baterijas nurodytomis kryptimis. Akumuliatoriaus fiksatorius užsifiksuos, kai A kameroje esanti baterija bus visiškai įdėta.

 4. Pirmiausia įkiškite akumuliatoriaus laikiklio gnybtus.

  Naudodami akumuliatoriaus laikiklio apačią, nuspauskite akumuliatoriaus laikiklio skląstį, pirmiausia įstumkite akumuliatoriaus laikiklį į kameros gnybtus. Sustokite, kai spragtelėjimas vėl užsifiksuos.

 5. Uždarykite laikiklio kameros dangtį ir užfiksuokite jį paspausdami ir stumdami parodyta kryptimi.

Baterijų išėmimas

Išimkite laikiklį ir išimkite baterijas, kaip parodyta.

Baterijos keitimas kameroje A

 • A kameroje esantį akumuliatorių galima pakeisti neišimant akumuliatoriaus laikiklio. Įdėkite akumuliatorių, kaip parodyta, sustodami, kai spragtelėjimas užsifiksuos.

 • A kameroje esantį akumuliatorių galima išimti paspaudus skląstį, kaip parodyta, ir išstumiant akumuliatorių iš laikiklio.

Baterijų keitimas fotografuojant

Kai įdėtos dvi baterijos, galite pakeisti A kameroje esantį akumuliatorių neišjungdami fotoaparato. Tai gali būti naudinga, kai fotoaparatą naudojate nepertraukiamai ilgą laiką. Keisdami baterijas būkite atsargūs ir nepaspauskite akumuliatoriaus laikiklio skląsčio ir nenuimkite akumuliatoriaus laikiklio.

Baterijos užsakymas

 • Jei naudojate tik vieną bateriją, ją galima įdėti į bet kurią kamerą.
 • Įdėjus dvi baterijas, pirmiausia bus panaudota A kameroje esanti baterija. Fotoaparatas persijungs į B kameroje esantį akumuliatorių, kai A kameroje esantis akumuliatorius išsikraus.

Suderinamos baterijos

Vietoj EN-EL15c galima naudoti EN-EL15b ir EN-EL15a baterijas. Tačiau atminkite, kad vienu įkrovimu galima padaryti mažiau nuotraukų nei naudojant EN-EL15c.

Akumuliatorių įkrovimas naudojant pasirenkamą EH-7P įkrovimo kintamosios srovės adapterį arba EH-8P kintamosios srovės adapterį

Į MB-N12 įdėtas baterijas galima įkrauti naudojant pasirenkamą EH-7P įkrovimo kintamosios srovės adapterį arba EH-8P kintamosios srovės adapterį. Akumuliatorius galima įkrauti net tada, kai MB-N12 išimamas iš fotoaparato.

 1. Prijunkite EH-7P įkrovimo kintamosios srovės adapterį arba EH-8P kintamosios srovės adapterį prie MB-N12 įkrovimo jungties.

  EH-7P : prijunkite EH-7P prie MB-N12 įkrovimo jungties.

  EH‑8P : vieną pasirenkamo UC‑E25 USB laido galą (su abiejuose galuose yra C tipo jungtis) prijunkite prie EH‑8P kintamosios srovės adapterio, o kitą – prie MB‑N12 įkrovimo jungties.

 2. Įjunkite EH-7P arba EH-8P į buitinį maitinimo lizdą.

  EH-7P

  EH-8P

  • Baterijos kraunamos, kai fotoaparatas išjungtas. Jie taip pat įkraunami, kai budėjimo laikmatis išjungtas.
  • Įkrovimo metu užsidegs šiuo metu kraunamo akumuliatoriaus įkrovimo lemputė. Įkrovimo lemputė užgęsta, kai įkrovimas baigtas.

  • Laikas, kurio reikia dviem visiškai išeikvotiems akumuliatoriams įkrauti, yra apie 5 valandas.
  • Jei įdėtos dvi baterijos, pirmiausia bus įkraunama B kameroje esanti baterija.
  • Kištuko forma skiriasi priklausomai nuo pirkimo šalies ar regiono.
 3. Kai įkrovimas baigtas, atjunkite EH-7P arba EH-8P ir atjunkite nuo MB-N12.

Įspėjimai: įkraunamos baterijos

 • Baterijos nebus įkraunamos, jei kabelis prijungtas prie fotoaparato USB maitinimo jungties, kai prijungtas MB-N12. Prijunkite laidą prie MB-N12 įkrovimo jungties.
 • EH-7P ir EH-8P galima naudoti tik EN-EL15c ir EN-EL15b akumuliatoriams įkrauti. Jų negalima naudoti EN-EL15a baterijoms įkrauti. Vietoj to naudokite MH-25a akumuliatoriaus įkroviklį.
 • Įkrovimo klaidas, sukeltas, pavyzdžiui, akumuliatoriaus perkaitimo arba bandymo įkrauti EN-EL15a, įkrovimo lemputė greitai mirksi maždaug 30 sekundžių prieš išsijungiant.
 • Įkraudami baterijas, kai MB-N12 išimtas iš fotoaparato, būtinai pritvirtinkite kontaktų dangtelį prie MB-N12.

Kaip maitinimo šaltinį naudoti pasirenkamą EH-7P įkrovimo kintamosios srovės adapterį arba EH-8P kintamosios srovės adapterį

Pasirenkami EH-7P įkrovimo kintamosios srovės adapteriai ir EH-8P kintamosios srovės adapteriai gali maitinti fotoaparatą, kai jie yra prijungti prie MB-N12 įkrovimo jungties.

Įspėjimai: maitinimo šaltinis

 • Fotoaparatas tiekiamas maitinimu, tik jei į vieną ar abi kameras A ir B įdėta baterija. EH-7P ir EH-8P tieks maitinimą, kai bus įdėtos EN-EL15c, EN-EL15b arba EN-EL15a baterijos. .
 • Akumuliatoriaus baterijos nebus įkraunamos, kol fotoaparatas maitinamas iš išorinio maitinimo šaltinio. Norėdami gauti daugiau informacijos, žr. „Maitinimo tiekimas“ ir „Įkrovimas““ ( 0 „Maitinimo tiekimas“ ir „Įkrovimas“ ).
 1. Įsitikinę, kad fotoaparatas išjungtas, prijunkite EH-7P įkrovimo kintamosios srovės adapterį arba EH-8P kintamosios srovės adapterį prie MB-N12 įkrovimo jungties.

  EH-7P : prijunkite EH-7P prie MB-N12 įkrovimo jungties.

  EH‑8P : vieną pasirenkamo UC‑E25 USB laido galą (su abiejuose galuose C tipo jungtimis) prijunkite prie EH‑8P kintamosios srovės adapterio, o kitą – prie MB‑N12 įkrovimo jungties.

 2. Įjunkite EH‑7P arba EH‑8P į buitinį elektros lizdą.

  EH-7P

  EH-8P

  Kištuko forma skiriasi priklausomai nuo pirkimo šalies ar regiono.

 3. Norėdami pradėti tiekti maitinimą fotoaparatui, įjunkite fotoaparatą ir sąrankos meniu pasirinkite [ ON ] [ USB power supply ].

 4. Norėdami nutraukti maitinimo tiekimą fotoaparatui, atjunkite EH-7P arba EH-8P ir atjunkite jį nuo MB-N12.

Naudojant pasirenkamą EH-5d kintamosios srovės adapterį ir EP-5B maitinimo jungtį

Pasirinktinis EH-5d kintamosios srovės adapteris ir EP-5B maitinimo jungtis užtikrina nuolatinį energijos tiekimą, kai fotoaparatą reikia palikti įjungtą ilgą laiką. Kai naudojate EH-5d su MB-N12, prieš prijungdami prie EH-5d įdėkite EP-5B į A kamerą.

 • Vietoj EH-5d galima naudoti kintamosios srovės adapterius EH-5c ir EH-5b.
 • EP-5B galima įdėti tik į A kamerą.
 • Prijungę EP-5B, atidarykite MB-N12 maitinimo jungties dangtelį, maitinimo jungties laidą pastatykite taip, kad jis eitų per maitinimo jungties angą, ir uždarykite laikiklio kameros dangtį.
 • Nereikia dėti baterijos į kamerą B. Į kamerą B įdėtos baterijos nenaudojamos, kol fotoaparatas maitinamas EH-5d ir EP-5B.
 • EH-7P ir EH-8P negalima naudoti akumuliatoriui įkrauti arba fotoaparatui tiekti maitinimą, kai įdėtas EP-5B.

MB-N12 baterijų lygio patikrinimas

Kai prijungtas MB-N12, akumuliatoriaus, tiekiančio fotoaparatą energiją, lygis rodomas fotografavimo ekrane ir valdymo skydelyje, kai fotoaparatas įjungtas ( 0 Battery Level ).

 • Kamerą, kurioje yra šiuo metu naudojama baterija, fotografavimo ekrane rodo piktograma šalia akumuliatoriaus lygio.

 • Papildomą informaciją, įskaitant akumuliatoriaus amžių ir tikslų akumuliatoriaus įkrovos lygį, galite peržiūrėti sąrankos meniu elementu [ Battery Info ].

Atsargumo priemonės naudojant

Naudodami MB-N12 laikykitės šių atsargumo priemonių.

 • Maitinimo/signalo kontaktus palietus metaliniais objektais gali įvykti trumpasis jungimas; vėl uždėkite kontaktų dangtelį prieš laikydami ar gabendami akumuliatorių arba įkraudami baterijas, kai blokas nėra pritvirtintas prie fotoaparato.
 • Jei MB-N12 nėra patikimai pritvirtintas, fotoaparato fotografavimo ekrane gali pasirodyti įspėjimas. Problema gali išspręsti MB-N12 tvirtinimą, priveržiant tvirtinimo ratuką, kol jis nebesis.
 • Fotoaparato atminties kortelės prieigos lemputė gali užsidegti, kai MB-N12 yra pritvirtintas prie fotoaparato arba nuimamas nuo jo.
 • Kai naudojate fotoaparatą su prijungtu ir MB-N12, ir pasirenkamu FTZ tvirtinimo adapteriu, trikojus prijunkite prie trikojo laikiklio ant objektyvo arba MB-N12, o ne prie trikojo laikiklio ant FTZ .

  Objektyvas

  MB-N12

  FTZ

 • MB-N12 neturi maitinimo jungiklio. Norėdami įjungti ir išjungti fotoaparatą, naudokite fotoaparato maitinimo jungiklį.

Įspėjamieji fotoaparato pranešimai

Jei fotoaparatas rodo vieną iš šių pranešimų, atlikite toliau aprašytus veiksmus.

 • Jei fotoaparate rodomas pranešimas [ Užrakto atleidimas išjungtas. Įkraukite akumuliatorių. ], įdėkite atsarginę bateriją. Prieš tęsdami išjunkite fotoaparatą, jei atitinkama baterija įdėta į B kamerą arba jei laikiklyje yra tik viena baterija ir ji įdėta į A kamerą.
 • Jei fotoaparatas rodo pranešimą [ Error. Paspauskite užrakto atleidimo mygtuką, kad nustatytumėte iš naujo. ], paspauskite užrakto atleidimo mygtuką. Jei problema išlieka arba kartojasi dažnai, kreipkitės į įgaliotąjį Nikon techninės priežiūros atstovą.

Jei laikiklio-kameros dangtis atsikabina

Siekiant apsaugoti laikiklio-kameros dangtį nuo pažeidimų, jis gali atsiskirti, jei veikiama jėga, kai jis atidarytas. Laikiklio kameros dangtelį galima vėl uždėti, kaip parodyta.

 • Prieš vėl pritvirtindami laikiklio kameros dangtį, pastumkite dangtelį taip, kad būtų matomas vyris.

Specifikacijos

Maitinimo šaltinis

Iki dviejų EN-EL15c įkraunamų ličio jonų baterijų *

Taip pat galima naudoti EN-EL15b/EN-EL15a baterijas, tačiau atminkite, kad baterijos patvarumas (vaizdų, kuriuos galima padaryti, skaičius arba vaizdo įrašo, kurį galima įrašyti vienu įkrovimu, trukmė) yra mažesnis nei naudojant EN-EL15c.

Įkrovimo laikas

apytiksliai 5 valandos

 • Tai laikas, kurio reikia norint įkrauti dvi EN-EL15c baterijas, naudojant pasirenkamą EH-7P įkrovimo kintamosios srovės adapterį arba EH-8P kintamosios srovės adapterį. Manoma, kad aplinkos temperatūra yra 25 °C (77 °F) ir baterijos išsikrovusios.
Įkrovimo jungtis

USB tipo USB. Galima naudoti norint prijungti pasirenkamus EH-7P įkrovimo kintamosios srovės adapterius arba UC-E25 USB kabelius, prijungtus prie EH-8P kintamosios srovės adapterių * , o ne vaizdams įkelti ar kitais tikslais.

EH-7P ir EH-8P galima naudoti tik EN-EL15c ir EN-EL15b akumuliatoriams įkrauti.

Darbinė temperatūra –10 °C–40 °C (+14 °F – 104 °F)
Matmenys (P × A × G) apytiksliai 138,5 × 113,5 × 76 mm (5,5 × 4,5 × 3 colių), neįskaitant iškyšų
Svoris
 • apytiksliai 455 g/1 svaras 0,1 uncijos (su dviem EN-EL15c baterijomis)
 • apytiksliai 295 g / 10,5 uncijos (be baterijų)

Nikon pasilieka teisę bet kuriuo metu ir be išankstinio įspėjimo keisti šio gaminio išvaizdą, specifikacijas ir veikimą.

Žema aplinkos temperatūra

Fotoaparatas gali neveikti žemoje temperatūroje (maždaug 10 °C/50 °F arba žemesnėje), kai maitinamas iš dalies įkrautomis baterijomis. Šaltu oru prieš naudodami įkraukite vieną baterijų rinkinį, o kitą laikykite šiltoje vietoje, kad prireikus būtų galima pakeisti. Atšilę, šalti akumuliatoriai gali atgauti dalį savo įkrovos.

Baterijos patvarumas su akumuliatorių paketu

Pridėjus pasirenkamą akumuliatorių su dviem visiškai įkrautais EN-EL15c baterijomis, kadrų skaičius ir filmuojamos medžiagos trukmė (baterijos patvarumas) padidėja maždaug 1,8 karto, nei galima nufilmuoti vien fotoaparatu.