Kaamera on varustatud kahe mälukaardi pesaga (pesad 1 ja 2), mis võimaldavad kahe mälukaardi samaaegset kasutamist.

  • Enne mälukaartide sisestamist või eemaldamist lülitage kaamera välja.

  • Hoides mälukaarti näidatud asendis, libistage see otse pessa, kuni see paigale klõpsab.

Järelejäänud kokkupuudete arv
  • Pildistamise ekraan ja juhtpaneel näitavad fotode arvu, mida saab praeguste seadistustega teha.

  • Väärtused üle 1000 ümardatakse alla lähima sajani. Näiteks väärtused vahemikus 8000 kuni 8099 kuvatakse kui 8,0 k.

  • Kui mälukaarte pole sisestatud, kuvatakse [–E–] indikaator.

Pesa ikoonid

Praeguse pildi asukohta näitab ikoon taasesituskuva vasakus alanurgas.

Mälukaartide eemaldamine

Kui olete veendunud, et mälukaardi juurdepääsu tuli on kustunud, lülitage kaamera välja, avage mälukaardi pesa kaas ja vajutage kaarti selle väljutamiseks sisse ( q ). Seejärel saab kaardi käsitsi eemaldada ( w ).

Mälukaardi kõrge temperatuuri hoiatus

Nagu on märgitud mälukaardi pesa kaane sees oleval sildil, võivad mälukaardid kaamerasse sisestamisel kuumeneda. Enne kaamera ja mälukaartide käsitsemist oodake, kuni kõik kõrge temperatuuri hoiatused võttekuvalt kaovad.