Täiskaadri taasesitus

Viimase pildi täiskaadris kuvamiseks vajutage nuppu K

  • Eelmisele kaadrile naasmiseks vajutage 4 , järgmise kaadri juurde liikumiseks 2 .

  • Vajutage 1 , 3 või nuppu DISP , et vaadata praeguse pildi kohta lisateavet ( Fototeave ).

Pisipiltide taasesitus

Mitme pildi vaatamiseks vajutage nuppu W ( Q ), kui pilt kuvatakse täiskaadris.

  • Kuvatavate piltide arv suureneb 4-lt 9-le 72-le iga kord, kui W ( Q ) nuppu vajutatakse, ja väheneb iga X -nupu vajutusega.

  • Tõstke pildid esile, kasutades nuppe 1 , 3 , 4 või 2 .

Puudutage juhtnuppe

Puutetundlikke juhtnuppe saab kasutada, kui pilte kuvatakse monitoril ( Taasesitus ).

Pööra kõrgele

Kõrgete (portree-orientatsiooniga) fotode kõrge orientatsiooni kuvamiseks valige taasesitusmenüüs [ Rotate tall ] jaoks [ ON ].

Pildiülevaade

Kui taasesitusmenüüs [ Pildi ülevaade ] on valitud [ Sees ], kuvatakse fotod pärast pildistamist automaatselt; pole vaja K nuppu vajutada.

  • Kui on valitud [ Sees (ainult monitor) ], ei kuvata fotosid pildiotsijas.

  • Pideva vabastamise režiimides algab kuvamine pildistamise lõppedes, kui kuvatakse praeguse seeria esimene foto.

  • Pilte ei pöörata piltide ülevaatuse ajal automaatselt isegi siis, kui taasesitusmenüüs [ Rotate tall ] on valitud [ ON ].