Pildistamise menüü üksus [ Pildi suurus ] on nüüd loetletud jaotises [ Pildi suuruse sätted ] koos kahe uue üksusega: [ Luba DX kujutise suurused ] ja [ Pildi suurus (DX) ]. Pildiala [ DX (24×16) ] abil tehtud piltide suurust saab nüüd valida teiste pildialadega tehtud piltidest sõltumatult.

Üksus

Kirjeldus

[ Pildi suurus ]

Valige kaameraga salvestatud piltide suurus pikslites: [ Large ], [ Medium ] või [ Small ].

[ Luba DX-kujutise suurused ]

Kui [ ON ] on valitud suvandi [ Enable DX image sizes ] jaoks, saab [ Image size (DX) ] kasutada [ DX (24×16) ] pildialaga tehtud piltide suuruse valimiseks, sõltumata [ ] jaoks valitud suvandist. Pildi suurus ].

[ Pildi suurus (DX) ]