Videote salvestamise põhietappe kirjeldatakse allpool.

 1. Valige videorežiim, pöörates foto/video valijat asendisse 1 .

  Pange tähele, et valikulisi välklampe ei saa kasutada, kui kaamera on videorežiimis.

 2. Salvestamise alustamiseks vajutage videosalvestusnuppu.
  • Ekraanile ilmub salvestamise indikaator ja võttekuva äärised muutuvad punaseks. Ekraanil kuvatakse ka järelejäänud aeg ehk teisisõnu ligikaudne uute kaadrite kogus, mida saab mälukaardile salvestada.

   1

   Salvestusnäidik

   2

   Video salvestamise aeg (salvestatud materjali pikkus)

   3

   Aega jäänud

   4

   Salvestusnäidik (punane ääris)

  • Kaamerat saab salvestamise ajal uuesti teravustada, vajutades nuppu AF-ON .

  • Heli salvestatakse videomikrofoni kaudu. Ärge katke videomikrofoni salvestamise ajal.

  • Samuti saate teravustada, puudutades objekti ekraanil.

 3. Salvestamise lõpetamiseks vajutage uuesti videosalvestusnuppu.

Mälukaardi juurdepääsu lamp

Mälukaardi juurdepääsu tuli süttib video salvestamise ajal. Ärge eemaldage mälukaarti ega akut.

0 ikoon

Ikoon 0 näitab, et videoid ei saa salvestada.

Ettevaatust: videote salvestamine
 • Video salvestamine lõpeb automaatselt, kui:

  • maksimaalne pikkus on saavutatud,

  • aku on tühi,

  • valite erineva võtterežiimi,

  • vahetate režiime foto-/videovalija abil,

  • objektiiv eemaldatakse või

  • kaamera sisetemperatuur tõuseb.

 • Kaamera tekitatud helid võivad olla salvestatud videol kuuldavad:

  • automaatse teravustamise ajal,

  • vibratsiooni vähendamise ajal või

  • kui kasutatakse võimsusava.

Kõrge temperatuuri hoiatused

Video salvestamise ajal võivad kaamera või mälukaardid kuumeneda ja võttekuvale võib ilmuda hoiatus kõrge temperatuuri või mälukaardi kõrge temperatuuri kohta. Enne kaamera, aku või mälukaartide käsitsemist oodake, kuni kaamera jahtub ja hoiatused ekraanilt kaovad.

Ettevaatust: fotograafia ja video salvestamine
 • Pildistamise kuval võite märgata järgmist. Need nähtused on nähtavad ka kõikidel kaameraga salvestatud fotodel või kaadrites:

  • virvendus või triibud stseenides, mida valgustavad sellised allikad nagu fluorestsents-, elavhõbeda- või naatriumlambid,

  • moonutused liikumise ajal (üksikud objektid, nagu näiteks rongid või suurel kiirusel läbi kaadri liikuvad autod, võivad olla moonutatud või kogu kaader võib kaamera horisontaalsel panoraamimisel moonutada),

  • sakilised servad, värviribad, muaree või heledad laigud,

  • heledad piirkonnad või ribad stseenides, mis on valgustatud vilkuvate märkide ja muude katkendlike valgusallikatega või kui objekti valgustatakse lühiajaliselt stroobi või muu ereda hetkelise valgusallikaga või

  • vilgub, kui video salvestamise ajal kasutatakse toiteava.

 • Pange tähele, et müra (juhuslikult asetsevad eredad pikslid, udu või jooned) ja ootamatud värvid võivad ilmneda, kui kasutate X -nuppu, et suumida vaadet läbi objektiivi.

 • Salvestamisel vältige kaamera suunamist päikese või muude võimsate valgusallikate poole. Selle ettevaatusabinõu eiramine võib kahjustada kaamera sisemisi vooluringe.

Ekraani suumi kasutamine videorežiimis

X -nuppu saab kasutada ka ekraani suumimiseks videorežiimis ( Suumi kasutamine fotorežiimis ).

 • 50%, 100% (1:1) või 200% sisse suumimiseks vajutage salvestamise ajal nuppu X Väljasuumimiseks vajutage W ( Q ). Pange tähele, et 50% suum ei ole saadaval kaadri suurusega 1920 × 1080.

 • Suum ei ole RAW-salvestuse ajal saadaval ( RAW Video ).

 • Videote vaatamisel saate praegust kaadrit sisse suumida, kui taasesitus on peatatud.