Asukohaandmed ja teekonnalogid
  • Kui seadistusmenüüs on [ Asukohaandmed (sisseehitatud) ] > [ Salvesta asukohaandmed ] valitud [ ON ] või kui logi jälgimine on pooleli, jätkab kaamera logi ja/või asukoha otsimist ka väljalülitatud olekus.

  • Isiklikku teavet võidakse tuletada asukohaandmetest, mis on salvestatud teekonnalogidesse või manustatud fotodesse ja videotesse. Olge ettevaatlik fotode, videote või rajalogide jagamisel või nende postitamisel Internetti või mujale, kus neid saavad vaadata kolmandad osapooled. Lugege kindlasti ka jaotist "Ettevaatust: andmesalvestusseadmete utiliseerimine" ( Ettevaatust: andmesalvestusseadmete hävitamine ).

Navigeerimine

See toode on kaamera. See ei ole ette nähtud kasutamiseks navigatsiooni- või mõõdistusseadmena.

  • Kaamera teatatud asukoht on vaid ligikaudne. Seda ei tohi kasutada maamõõtmiseks ega navigeerimiseks, kui reisite lennukiga või autoga, jalgsi või muul viisil.

Kasutamine välismaal
  • Enne reisimist uurige oma reisibüroolt või külastatavate riikide saatkonnalt või turismiametilt teavet piirangute kohta, mis võivad kehtida asukohaandmete salvestamist toetavate kaamerate kasutamisel. Näiteks Hiina keelab asukohaandmete volitamata salvestamise. Valige [ Salvesta asukohaandmed ] jaoks [ OFF ].

  • Alates 2021. aasta oktoobrist ei pruugi asukohaandmete funktsioon Hiinas ja Hiina piiri läheduses ootuspäraselt toimida.