Taasesitusmenüü üksus [ Rotate tall ] on ümber nimetatud [ Automaatne piltide pööramine ]. Kui on valitud [ ON ], pöörlevad kuvad ekraanil ja pildiotsijas taasesituse ajal kaamera orientatsiooni järgi.

  • Kui seadistusmenüüs [ Auto rotate info display ] (Automaatne pööramine infokuva) jaoks on valitud [ ON ], pöörlevad ka taasesituskuva ikoonid, et need vastaksid kaamera orientatsioonile.

  • Kui kaamerat hoitakse kõrges asendis, täidavad nupud 1 ja 3 rolli, mida tavaliselt mängivad nupud 4 ja 2 , samas kui nupud 4 ja 2 täidavad rolle, mida tavaliselt mängivad nupud 1 ja 3 .