Taasesitusmenüü üksus [ Rotate tall ] on ümber nimetatud [ Automaatne piltide pööramine ]. Kui on valitud [ ON ], pöörlevad kuvad ekraanil ja pildiotsijas taasesituse ajal kaamera orientatsiooni järgi.

  • Kui seadistusmenüüs [ Auto rotate info display ] (Automaatne pööramine infokuva) jaoks on valitud [ ON ], pöörlevad ka taasesituskuva ikoonid, et need vastaksid kaamera orientatsioonile.