Saate pildistada, kasutades kaamera tarvikupesale paigaldatud valikulist välguseadet või ühte või mitut kaugvälguseadet.

  • Välklambi kasutamisel valige seadistusmenüüs [ Silent mode ] jaoks [ OFF ].

Kaamerasse monteeritud välklambid

Pildistage kaamerale paigaldatud välklambiga. Lisateabe saamiseks vaadake järgmisi lehekülgi ( Kaamerasisese välgu kasutamine ).

Flashi kaugfotograafia

Pildistage ühe või mitme kaugvälklambiga, kasutades juhtmevaba välklambi juhtimist (täiustatud juhtmevaba valgustus või AWL). Lisateabe saamiseks vaadake jaotist „Välgu kaugfotograafia” ( Remote Flash Photography ).