Pildistage ühe või mitme kaugvälklambiga, kasutades juhtmevaba välklambi juhtimist (täiustatud juhtmevaba valgustus või AWL). Teavet kaamera tarvikupesa külge kinnitatud välklambi kasutamise kohta leiate jaotisest „Välguga fotograafia” ( Välguga fotograafia ).

Kogu selles peatükis on kaameraga ühendatud tarvikuga seotud toimingud tähistatud tähega C , kaugvälklambiga seotud toimingud aga tähega f . Kaugvälklampide ( f ) kasutamise kohta lisateabe saamiseks vaadake välklambiga kaasasolevat dokumentatsiooni.

Kaugvälklampide kasutamine

Kaugvälklampe saab juhtida järgmiselt:

  • Raadiovälgu juhtimine on saadaval ainult siis, kui kaameraga on ühendatud WR-R11a või WR-R10.