Monitorirežiim [ Prioritize pildiotsija ] ( Monitori režiimi nupp ja silmaandur ) on asendatud režiimidega [ Pildiotsija prioriteedi seadmine (1) ] ja [ Pildiotsija prioriteet (2) ].

  • Režiimis [ Prioritize pildiotsija (1) ] lülitub pildiotsija sisse ainult siis, kui vaatate sellest läbi. See käitumine on identne kaamera „C” püsivara versioonis 1 kasutatava [ Prioritize pildinäidiku ] puhul. xx .

  • Režiimis [ Prioritize pildiotsija (2) ] lülitub pildiotsija sisse nii läbi vaatamisel kui ka mõneks sekundiks pärast kaamera sisselülitamist, katiku vabastusnupu poolenisti alla vajutamist või AF-ON- nuppu. vajutatud. See käitumine on identne [ Prioritize pildinäidiku ] puhul kaamera C püsivara versioonis 2. xx .

  • Häälestusmenüüs [ Limit monitor mode selection ] suvand [ Prioritize viewfinder ] on samuti asendatud valikutega [ Prioritize viewfinder (1) ] ja [ Prioritize viewfinder (2) ].