[ Center-weighted area ] on lisatud kohandatud sätete d18 [ Custom monitor shooting display ] ja d19 [ Custom viewfinder shooting display ] kaudu saadaolevatele võttekuvamisvalikutele.

  • Selle suvandi ( M ) lubamisel lisatakse pildistamisekraani keskele 8 või 12 mm ring, kui pildistamismenüüs [ Metering ] on valitud [ Center-weighted metering].

  • Ringi suurus sõltub kohandatud sätte b5 [ Center-weighted area ] jaoks valitud suvandist. Ringi ei kuvata, kui on valitud [ Average ].