Kui kaamerad on võrku ühendatud, kasutades võrgumenüüs [ Connect to other cameras ], saab kõigi praeguse ühendatud rühma kaamerate kellaajad seada põhikaamera teatatud kellaajale ja kuupäevale. Sünkroonimine kehtib seadistusmenüü [ Time zone and date ] kuva kõigi valikute kohta.

 1. Ühendage kaamerad võrku, kasutades võrgumenüüs [ Connect to other cameras ] > [ Network settings ].

  Lisateabe saamiseks vaadake jaotist "Sünkroniseeritud väljalase" ( Sünkroonitud väljalase ).

 2. Valige põhikaameral [ Connect to other cameras ], seejärel tõstke esile [ Sünkrooni kuupäev ja kellaaeg ] ja vajutage 2 .
  • Kuvatakse põhikaamera kella seaded.

  • [ Sünkrooni kuupäeva ja kellaaega ] pole kaugkaamerate puhul saadaval.

  • [ Kuupäeva ja kellaaja sünkroonimine ] ei ole saadaval, kui ükski kaamera pole võrku ühendatud.

 3. Vajutage J

  • Kaugkaamerate kellad seatakse peakaamera teatatud kuupäevale ja kellaajale.

  • Protsessi lõppedes kuvatakse teade.

  • Kuva [ Connect to other cameras ] naasmiseks vajutage uuesti J