Häälmemode esitamiseks vajutage nuppu b , kui vaatate h ikoonidega tähistatud fotosid.

Taasesituse katkestamine

Katiku vabastusnupu vajutamine või muude kaamera juhtnuppude kasutamine võib taasesituse lõpetada. Taasesitus lõpeb automaatselt, kui valitakse mõni muu pilt või kui kaamera välja lülitatakse.

i menüü

Häälmemosid saab esitada ka taasesituse i menüüs esiletõstmisega [ Play voice memo ] ja vajutades J

Häälmemode kustutamine

Häälmemo kustutamiseks praeguselt fotolt vajutage nuppu O ( Q ); kuvatakse kinnitusdialoog, nagu näidatud.

  • Nii foto kui ka häälmemo kustutamiseks tõstke esile [ Pilt ja häälmemo ] ja vajutage O ( Q ).

  • Ainult häälmemo kustutamiseks tõstke esile [ Ainult häälmemo ] ja vajutage O ( Q ).

  • Väljumiseks ilma fotot või häälmemot kustutamata vajutage D .

  • Kahe vorminguga piltide puhul võite valida, kas kustutada häälmemo ainult praeguses pesas oleva kaardi pildilt, valides kinnitusdialoogis [ Valitud pilt ] ja seejärel [ Ainult häälmemo ].