• Pärast teleri häälestamist HDMI sisendkanalile lülitage kaamera sisse ja vajutage nuppu K , et vaadata pilte teleriekraanil.

  • Heli taasesituse helitugevust saab reguleerida teleri nuppude abil. Kaamera juhtnuppe ei saa kasutada.

  • Kui kaamera on seotud nutiseadmega, milles töötab SnapBridge rakendus, saab seadet kasutada taasesituse kaugjuhtimiseks, kui kaamera on teleriga ühendatud. Vaadake üksikasju SnapBridge'i võrguspikust.

  • Kasutage 8K-sisendit toetavate telerite ühendamiseks HDMI 2.1-ga ühilduvat HDMI-sisendpistikut.