Kaamera toetab nüüd FTP-serveritega turvalise ühenduse loomiseks FTPS-failiedastusprotokolli.

  • FTPS-i kasutamiseks valige serveri tüübiks [ FTPS ], kui loote hostiprofiile, kasutades võrgumenüüs [ Connect to FTP server ].

Tulemüüri sätted

FTPS (valitud serveritüübiks [ FTPS ] valides) kasutab TCP porti 990. Failiedastus võib olla blokeeritud, kui serveri tulemüür ei ole konfigureeritud sellele pordile juurdepääsu lubama.

FTPS-i juursertifikaadid

Enne FTPS-i kaudu serveriga ühenduse loomist peate kaamerasse laadima juursertifikaadi. Juursertifikaate saab hallata suvandi [ Juursertifikaatide haldamine ] abil, mis on äsja lisatud võrgumenüü jaotisesse [ Ühenda FTP serveriga ] > [ Valikud ].

  • Juursertifikaatide hankimise kohta teabe saamiseks võtke ühendust kõnealuse FTPS-serveri võrguadministraatoriga.

Üksus

Kirjeldus

[ Impordi juursertifikaat ]

Importige mälukaardilt kaamerasse juursertifikaat.

  • Sertifikaat peab asuma kaardi juur- (ülemises) kataloogis.

  • Kaamera suudab importida juursertifikaadi faile nimega "ROOT.CER", "ROOT.CRT" või "ROOT.PEM".

  • Kaamerasse saab korraga salvestada ainult ühe juursertifikaadi. Olemasolev sertifikaat kirjutatakse üle uue sertifikaadi importimisel.

  • Iseallkirjastatud juursertifikaatide abil loodud ühendused ei pruugi olla usaldusväärsed.

[ Kustuta juursertifikaat ]

Kustutage kaamerast praegune juursertifikaat.

[ Vaata juursertifikaati ]

Vaadake kaamera praegust juursertifikaati.

[ Ühendage, kui autentimine ebaõnnestub ]

Teatud autentimisvigade ignoreerimiseks valige [ ON ].