Välgu kompensatsiooni kasutatakse välgu võimsuse tahtlikuks muutmiseks, näiteks selleks, et muuta objekti heledust tausta suhtes. Välgu võimsust saab suurendada, et muuta põhiobjekti heledamaks, vähendada pimestamise vältimiseks või muul viisil soovitud tulemuse saavutamiseks peenhäälestada.

Välgu kompensatsiooni reguleerimine

Hoidke nuppu c all ja pöörake alamkäsuvaliku nuppu.

  • Valige väärtuste vahel –3 kuni +1 EV.

  • Vaikeseadete korral muudetakse välgu võimsust 1/3 EV sammuga. Sammu suurust saab valida, kasutades kohandatud sätet b2 [ EV sammud särituse reguleerimiseks ].

  • Üldiselt valige eredama valgustuse jaoks positiivsed väärtused ja negatiivsed väärtused tagamaks, et objekt ei oleks liiga eredalt valgustatud.

  • Väärtuste puhul, mis ei ole ±0,0, ilmub võttekuvale ja juhtpaneelile Y ikoon.

  • Välgu kompensatsiooni saab vaadata võtteekraanil ja juhtpaneelil, vajutades nuppu c .

    Ekraan

    Kontrollpaneel

  • Normaalse välgu võimsuse saab taastada, kui määrate välgu kompensatsiooniks ±0,0. Välgu kompensatsiooni ei lähtestata, kui kaamera on välja lülitatud.