Kui kaamera on ühendatud FTP-serveriga, kuvatakse nüüd võttekuvale „FTP” indikaator.

  • FTP-ühenduse vea korral muutub indikaator punaseks ja kuvatakse ikoon C