[ Lo 1 ], [ Lo 2 ], [ Hi 1 ] ja [ Hi 2 ] on lisatud häälestusmenüüs [ Monitori heledus ] ( Monitor Brightness ) saadaolevatele suvanditele.