Pasirinkite [ ON ], kad sumažintumėte „triukšmą“ (šviesias dėmes arba rūką) nuotraukose, darytose, kai užrakto greitis yra mažesnis nei 1 s.

  • Ilgos ekspozicijos triukšmo mažinimas atliekamas nufotografavus. Apdorojimo metu fotografavimo ekrane bus rodomas pranešimas „[ Atliekamas triukšmo mažinimas ]“, o valdymo skydelyje mirksi „Job NR“. Nuotraukų negalima daryti, kol pranešimas neišnyks iš ekrano. Laikas, reikalingas nuotraukoms apdoroti po fotografavimo, pailgėja maždaug dvigubai.

    Kontrolės skydelis

    Monitorius

Atsargiai: Ilgos ekspozicijos triukšmo mažinimas

Jei fotoaparatas išjungiamas nepasibaigus apdorojimui, vaizdas bus išsaugotas, tačiau triukšmo mažinimas nebus atliktas.