Pasirinkite [ ON ], kad sumažintumėte „triukšmą“ (šviesias dėmes arba rūką) nuotraukose, darytose, kai užrakto greitis yra mažesnis nei 1 s.

  • Ilgos ekspozicijos triukšmo mažinimas atliekamas nufotografavus. Apdorojimo metu fotografavimo ekrane bus rodomas pranešimas „[ Atliekamas triukšmo mažinimas ]“, o valdymo skydelyje mirksi „ Job NR “. Negalima fotografuoti, kol pranešimas neišnyks iš ekrano. Laikas, reikalingas nuotraukoms apdoroti po fotografavimo, pailgėja maždaug dvigubai.

    Kontrolės skydelis

    Monitorius

  • Jei užrakto greičiui pasirinktas „Bulb“, „Time“ arba lėtesnis nei 30 s nustatymas, pasibaigus fotografavimui valdymo skydelyje bus rodomas laikmatis, rodantis laiką, likusį iki apdorojimo pabaigos.

Atsargiai: Ilgos ekspozicijos triukšmo mažinimas

Jei fotoaparatas išjungiamas nepasibaigus apdorojimui, vaizdas bus išsaugotas, tačiau triukšmo mažinimas nebus atliktas.