Reguleerige valikulise WR-R10 juhtmevaba kaugjuhtimispuldi oleku LED-i ja lingirežiimi sätteid. Saate valida ka lingirežiimi, et ühendada need valikuliste raadio teel juhitavate välklampidega, mis toetavad täiustatud juhtmevaba valgustust.

Juhtmeta kaugjuhtimispult WR-R10

Veenduge, et WR-R10 püsivara oleks värskendatud uusimale versioonile (versioon 3.0 või uuem). Püsivara värskenduste kohta teabe saamiseks vaadake oma piirkonna Nikon veebisaiti.

LED lamp

Lubage või keelake kaamerale paigaldatud juhtmevaba kaugjuhtimispuldi WR-R10 oleku LED-tuled. Lisateabe saamiseks vaadake juhtmevaba kaugjuhtimispuldiga kaasasolevat dokumentatsiooni.

Linkimise režiim

Valige lingirežiim juhtmevabadele WR-R10 kaugjuhtimispulditele, mis on paigaldatud teistele kaameratele või raadio teel juhitavatele välklampidele, mis toetavad täiustatud juhtmevaba valgustust. Veenduge, et teiste seadmete jaoks oleks valitud sama režiim.

Võimalus

Kirjeldus

[ Sidumine ]

Kaamera loob ühenduse ainult seadmetega, millega see on eelnevalt seotud. Vajutage kaameraga ühendatud juhtmevaba kaugjuhtimispuldi WR-R10 sidumisnuppu, et siduda see teiste seadmetega.

  • Kuna kaamera ei suhtle seadmetega, millega see pole seotud, saab seda valikut kasutada teiste läheduses asuvate seadmete signaalihäirete vältimiseks.

  • Arvestades, et iga seade tuleb eraldi siduda, on suure hulga seadmetega ühendamisel soovitatav kasutada PIN-koodi.

[ PIN ]

Side on jagatud kõigi sama neljakohalise PIN-koodiga seadmete vahel. Saate sisestada mis tahes neljakohalise PIN-koodi.

  • Numbrite esiletõstmiseks vajutage 4 või 2 ja muutmiseks 1 või 3 . Valitud PIN-koodi sisestamiseks ja kuvamiseks vajutage J

  • See valik on hea valik suure hulga kaugseadmetega pildistamiseks.

  • Kui on mitu kaamerat, mis jagavad sama PIN-koodi, on välklambid ainuüksi selle kaamera kontrolli all, mis ühendatakse esimesena (mõjutatud kaameratega ühendatud WR-R10 seadmete LED-tuled vilguvad).

  • Olenemata [ Link mode ] jaoks valitud suvandist, võtab WR-R10 alati vastu signaale seotud juhtmeta kaugjuhtimispulditest. Juhtmeta kaugjuhtimispuldi WR-1 kasutajad peavad valima WR-1 lingirežiimiks sidumise.