Reguleerige seadeid kasutamiseks, kui kaamera on ühendatud asukohaandmeid pakkuva seadmega, st GPS vastuvõtja või nutiseadmega, mis töötab SnapBridge rakendust. SnapBridge kohta lisateabe saamiseks vaadake rakenduse veebiabi.

Võimalus

Kirjeldus

[ Ooterežiimi taimer ]

Kui GPS vastuvõtja ühendamisel on valitud [ Luba ], lülituvad säritusmõõturid automaatselt välja, kui kohandatud sättega c2 [ Standby timer ] määratud perioodi jooksul ei tehta ühtegi toimingut. Aku tühjenemine väheneb.

[ Positsioon ]

Vaadake GPS vastuvõtja või nutiseadme edastatud asukohaandmeid. Kuvatavad üksused sõltuvad allikast.

[ Seadista kell satelliidilt ]

Valige [ Jah ], et sünkroonida kaamera kell GPS seadme teatatud ajaga.