Muutke ajavööndeid ja seadke kaamera kell. Soovitame kaamera kella regulaarselt reguleerida.

Võimalus

Kirjeldus

[ Ajavöönd ]

Valige ajavöönd. [ Kuupäev ja kellaaeg ] seatakse automaatselt uue ajavööndi kellaajale.

[ Kuupäev ja kellaaeg ]

Seadistage kaamera kellaaeg valitud [ Time zone ] ajal.

[ Kuupäeva vorming ]

Valige päeva, kuu ja aasta kuvamise järjekord.

[ Suveaeg ]

Valige suveaja sisselülitamiseks [ Sees ] ja väljalülitamiseks [ Off ]. [ Sees ] valimine liigutab kella automaatselt ühe tunni võrra edasi. Vaikesäte on [ Off ].

Kui kell lähtestatakse, vilgub juhtpaneelil ikoon B ja teabeekraanile ilmub vilkuv t indikaator.