Reguleerige teabeekraani välimust vastavalt valgustingimustele.

Valguse peal tume

Valgus pimedas

Võimalus

Kirjeldus

[ Automaatne ]

Kaamera reguleerib infoekraanil oleva kirja värvi, et oleks lihtsam lugeda. Musta kasutatakse heledates kohtades, hämarat valget tumedates kohtades.

[ Manuaal ]

Valige käsitsi kirja värv.

w [ Dark on light ]: et muuta ekraan heledates kohtades paremini loetavaks, süttib monitor ja kiri kuvatakse mustana.

x [ Hele pimedas ]: Ekraani lugemise hõlbustamiseks pimedas kohas muutub ekraan tuhmiks ja kiri kuvatakse valgena.