Reguleerige monitori värvitasakaalu oma maitse järgi.

  • Värvitasakaalu reguleerimine toimub mitmikvalijaga. Värvitasakaalu reguleerimiseks, nagu allpool näidatud, vajutage 1 , 3 , 4 või 2 . Muudatuste salvestamiseks vajutage J

1

Suurendage rohelist

2

Suurendage merevaigu

3

Suurendage magenta värvi

4

Suurendage sinist värvi

  • Monitori värvitasakaal kehtib ainult menüüde, taasesituse ja otsevaate ajal kuvatava objektiivi kaudu; see ei mõjuta kaameraga tehtud pilte.

  • Võrdluskujutis on kas viimane tehtud pilt või taasesitusrežiimis viimati kuvatud pilt. Kui mälukaardil pole pilte, kuvatakse selle asemel tühi raam.

  • Teise pildi valimiseks vajutage nuppu W ( Y ). Tõstke esile soovitud pilt ja vajutage selle võrdluspildiks valimiseks J

  • Esiletõstetud pildi täiskaadris vaatamiseks vajutage ja hoidke all X ( T ).