Lisage uutele fotodele nende tegemise ajal autoriõiguse teavet. Autoriõiguste teavet saab vaadata vahekaardilt NX Studio [ Info ].

Sisestage fotograafi (maksimaalselt 36 tähemärki) ja autoriõiguste omaniku nimed (maksimaalselt 54 tähemärki). Tõstke esile [ Artist ] või [ Copyright ] ja vajutage 2 , et kuvada tekstisisestuse dialoog. Teavet tekstisisestuse kohta leiate jaotisest "Tekstisisestus" ( Tekstisisestus ).

Autoriõiguse teabe lisamiseks järgmistele fotodele tõstke esile [ Attach copyright information ], vajutage 2 ja kinnitage, et kõrvalasuvas märkeruudus on linnuke ( M ). Muudatuste salvestamiseks ja väljumiseks vajutage J ; autoriõiguste teave lisatakse kõikidele järgnevatele fotodele.

Autoriõiguse teave
  • Esitaja või autoriõiguste omaniku nimede volitamata kasutamise vältimiseks veenduge, et enne kaamera laenutamist või teisele isikule üleandmist poleks valitud [ Attach copyright information ]. Samuti peate veenduma, et esitaja ja autoriõiguse väljad on tühjad.

  • Nikon ei vastuta suvandi [ Autoriõiguse teave ] kasutamisest tulenevate kahjude või vaidluste eest.

Foto teave

Autoriõiguse teave sisaldub fototeabe kuval kuvatavates võtteandmetes.