Lisage uutele fotodele nende tegemise ajal autoriõiguse teavet. Autoriõiguste teavet saab vaadata vahekaardilt NX Studio [ Info ].

Sisestage fotograafi (maksimaalselt 36 tähemärki) ja autoriõiguste omaniku nimed (maksimaalselt 54 tähemärki). Tõstke esile [ Artist ] või [ Copyright ] ja vajutage tekstisisestusdialoogi kuvamiseks 2 Teavet tekstisisestuse kohta leiate jaotisest " Tekstisisestus " ( Tekstisisestus ).

Autoriõiguse teabe lisamiseks järgmistele fotodele tõstke esile [ Attach copyright information ], vajutage 2 ja kinnitage, et kõrvalasuvas märkeruudus M Muudatuste salvestamiseks ja väljumiseks vajutage J autoriõiguste teave lisatakse kõikidele järgnevatele fotodele.

Autoriõiguse teave
  • Esitaja või autoriõiguste omaniku nimede volitamata kasutamise vältimiseks veenduge, et enne kaamera laenutamist või teisele isikule üleandmist poleks valitud [Attach copyright information]. Samuti peate veenduma, et esitaja ja autoriõiguse väljad on tühjad.

  • Nikon ei vastuta suvandi [ Autoriõiguse teave ] kasutamisest tulenevate kahjude või vaidluste eest.

Foto teave

Autoriõiguse teave sisaldub fototeabe kuval kuvatavates võtteandmetes.