Lisage uutele fotodele nende tegemise ajal kommentaar. Kommentaare saab vaadata vahekaardilt NX Studio [ Info ].

Sisestage kommentaar

Sisestage kuni 36 tähemärgi pikkune kommentaar. Tõstke esile [ Sisesta kommentaar ] ja vajutage tekstisisestusdialoogi kuvamiseks 2 . Teavet tekstisisestuse kohta leiate jaotisest "Tekstisisestus" ( Tekstisisestus ).

Lisa kommentaar

Kommentaari lisamiseks järgmistele fotodele tõstke esile [ Attach comment ], vajutage 2 ja kinnitage, et kõrvalasuvas märkeruudus on linnuke ( M ). Muudatuste salvestamiseks ja väljumiseks vajutage J ; kommentaar lisatakse kõikidele järgnevatele fotodele.

Foto teave

Kommentaare saab vaadata pildistamisandmete lehel foto teabeekraanil.