Lisage uutele fotodele nende tegemise ajal kommentaar. Kommentaare saab vaadata vahekaardilt NX Studio [ Info ].

Sisestage kommentaar

Sisestage kuni 36 tähemärgi pikkune kommentaar. Tõstke esile [ Sisesta kommentaar ] ja vajutage tekstisisestusdialoogi kuvamiseks 2 Teavet tekstisisestuse kohta leiate jaotisest " Tekstisisestus " ( Tekstisisestus ).

Lisa kommentaar

Kommentaari lisamiseks järgmistele fotodele tõstke esile [ Attach comment ], vajutage 2 ja kinnitage, et kõrvalasuvas märkeruudus M Muudatuste salvestamiseks ja väljumiseks vajutage J kommentaar lisatakse kõikidele järgnevatele fotodele.

Foto teave

Kommentaare saab vaadata pildistamisandmete lehel foto teabeekraanil.