Formatteer geheugenkaarten. Om te beginnen met formatteren, kiest u een geheugenkaartsleuf en selecteert u [ Ja ]. Houd er rekening mee dat bij het formatteren alle foto's en andere gegevens op de kaart permanent worden verwijderd. Zorg ervoor dat u, voordat u gaat formatteren, indien nodig reservekopieën maakt.

Tijdens het formatteren

Schakel de camera niet uit en verwijder geen geheugenkaarten totdat het bericht [ Geheugenkaart formatteren. ] verdwijnt van het display.

Formaat met twee knoppen
  • Houd de knoppen O ( Q ) en S ( Q ) tegelijkertijd langer dan twee seconden ingedrukt totdat C begint te knipperen in het bedieningspaneel en de zoeker en een knipperende geheugenkaartindicator in het bedieningspaneel verschijnt; U kunt vervolgens nogmaals op de twee knoppen ( O / Q en S / Q ) drukken om de huidige geheugenkaart te formatteren.

  • Als er twee geheugenkaarten zijn geplaatst, geeft de knipperende indicator aan welke kaart is geselecteerd voor formatteren. Om een andere kaart te selecteren, draait u aan de hoofdinstelschijf terwijl de C indicator knippert.

  • Schakel de camera niet uit en verwijder de batterij of geheugenkaart niet tijdens het formatteren.