Pas de volgende ISO-gevoeligheidsinstellingen aan voor gebruik tijdens het filmen.

Optie

Beschrijving

[ Maximale gevoeligheid ]

  • Kies de bovengrens voor automatische instelling van de ISO-gevoeligheid uit waarden tussen ISO 200 en Hi 2.

  • De geselecteerde waarde dient als bovengrens voor ISO-gevoeligheid in de standen P , S en A en wanneer [ Aan ] is geselecteerd voor [ Auto ISO-regeling (stand M) ] in stand M.

[ Automatische ISO-regeling (modus M) ]

  • [ Aan ]: automatische instelling van de ISO-gevoeligheid inschakelen in stand M.

  • [ Uit ]: gebruik de waarde die is geselecteerd voor [ ISO-gevoeligheid (modus M) ].

  • Ongeacht de geselecteerde optie wordt automatische instelling van de ISO-gevoeligheid gebruikt in andere standen dan M .

[ ISO-gevoeligheid (modus M) ]

Kies de ISO-gevoeligheid voor stand M uit waarden tussen ISO 100 en Hi 2.

Automatische ISO-gevoeligheidsregeling
  • Bij hoge ISO-gevoeligheden kan "ruis" (willekeurige heldere pixels, waas of lijnen) toenemen.

  • Bij hoge ISO-gevoeligheden kan de camera moeite hebben met scherpstellen.

  • Het voorgaande kan worden voorkomen door een lagere waarde te kiezen voor [ ISO gevoeligheid instellingen ] > [ Maximale gevoeligheid ].