În situațiile în care cea mai mică mișcare a camerei poate estompa imaginile, declanșarea obturatorului poate fi întârziată cu aproximativ 0,2 până la 3 secunde după ce oglinda este ridicată.

A Setări personalizate: reglaj fin setările camerei

a: Autofocus01

b: Măsurare/Expunere

c: Temporizatoare/Blocare AE

d: Fotografiere/Afișare

e: Bracketing/Bliț

f: comenzi

g: Film