Alegeți funcțiile efectuate fie prin apăsarea comenzilor camerei, fie prin apăsarea comenzilor și rotirea cadranelor de comandă în timpul fotografierii statice.

 • Alegeți rolurile jucate de comenzile de mai jos. Evidențiați controlul dorit și apăsați J .

  Opțiune

  0

  [ Butonul de previzualizare ]

  3

  [ Butonul Fn ]

  !

  [ Butonul AE‑L/AF‑L ]

  V

  [ Butonul AF-ON ]

  n

  [ Butonul BKT ]

  z

  [ Butonul de înregistrare a filmului ]

 • Rolurile care pot fi atribuite acestor controale sunt următoarele:

  Opțiune

  0

  3

  !

  V

  n

  z

  A

  [ AF-ON ]

  4

  4

  4

  4

  F

  [ Numai blocare AF ]

  4

  4

  4

  4

  E

  [ Blocare AE (Menține) ]

  4

  4

  4

  4

  D

  [ Blocare AE (Resetare la eliberare) ]

  4

  4

  4

  4

  C

  [ Numai blocare AE ]

  4

  4

  4

  4

  B

  [ Blocare AE/AF ]

  4

  4

  4

  4

  r

  [ Blocare FV ]

  4

  4

  4

  h

  [ c Dezactivare/activare ]

  4

  4

  q

  [ Previzualizare ]

  4

  4

  %

  [ Previzualizare (Lv max. diafragma) ]

  4

  4

  L

  [ Măsurare matrice ]

  4

  4

  M

  [ Contorizare ponderată în centru ]

  4

  4

  N

  [ Măsurare spot ]

  4

  4

  t

  [ Măsurare ponderată în funcție de evidențiere ]

  4

  4

  1

  [ Rafa de bracketing ]

  4

  4

  4

  [ + NEF ( RAW ) ]

  4

  4

  b

  [ Afișare grilă de încadrare ]

  4

  4

  !

  [ Orizont virtual vizor ]

  4

  4

  O

  [ MENIUL MEU ]

  4

  4

  3

  [ Accesați elementul de top din MENIU MEU ]

  4

  4

  K

  [ Redare ]

  4

  4

  J

  [ Alegeți zona imaginii ]

  4

  4

  4

  y

  [ D‑Lighting activ ]

  4

  4

  w

  [ Contorizare ]

  4

  t

  [ Bracketing automat ]

  4

  $

  [ Expunere multiplă ]

  4

  2

  [ HDR (gamă dinamică înaltă) ]

  4

  z

  [ Mod de întârziere expunere ]

  4

  4

  v

  [ 1 pas viteză/apertura ]

  4

  4

  w

  [ Alegeți numărul obiectivului fără CPU ]

  4

  4

  [ Nici unul ]

  4

  4

  4

  4

  4

  4

 • Sunt disponibile următoarele opțiuni:

  Opțiune

  Descriere

  A

  [ AF-ON ]

  Apăsarea comenzii inițiază focalizarea automată, duplicând funcția butonului AF-ON .

  F

  [ Numai blocare AF ]

  Focalizarea se blochează în timp ce controlul este apăsat.

  E

  [ Blocare AE (Menține) ]

  Expunerea se blochează atunci când butonul de comandă este apăsat. Blocarea expunerii nu se termină când declanșatorul este eliberat. Expunerea rămâne blocată până când butonul de comandă este apăsat a doua oară sau până când cronometrul de așteptare expiră.

  D

  [ Blocare AE (Resetare la eliberare) ]

  Expunerea se blochează atunci când butonul de comandă este apăsat. Expunerea rămâne blocată până când controlul este apăsat a doua oară, declanșatorul este eliberat sau temporizatorul de așteptare expiră.

  C

  [ Numai blocare AE ]

  Expunerea se blochează în timp ce controlul este apăsat.

  B

  [ Blocare AE/AF ]

  Focalizarea și expunerea se blochează în timp ce controlul este apăsat.

  r

  [ Blocare FV ]

  Apăsați butonul pentru a bloca valoarea blițului pentru unitățile bliț opționale; apăsați din nou pentru a anula blocarea FV.

  h

  [ c Dezactivare/activare ]

  Dacă blițul este activat în prezent, acesta va fi dezactivat în timp ce controlul este apăsat. Dacă blițul este în prezent oprit, sincronizarea cu perdeaua frontală va fi selectată în timp ce controlul este apăsat.

  q

  [ Previzualizare ]

  Țineți butonul de comandă pentru a opri diafragma în jos și pentru a previzualiza adâncimea câmpului în timpul fotografierii cu vizor. În timpul vizualizării live, apăsarea comenzii oprește diafragma până la valoarea selectată.

  %

  [ Previzualizare (Lv max. diafragma) ]

  Apăsați butonul pentru a selecta temporar deschiderea maximă pentru o previzualizare îmbunătățită a focalizării în timpul vizualizării live.

  L

  [ Măsurare matrice ]

  [ Măsurare matrice ] este activată în timp ce controlul este apăsat.

  M

  [ Contorizare ponderată în centru ]

  [ Măsurarea ponderată centrală ] este activată în timp ce controlul este apăsat.

  N

  [ Măsurare spot ]

  [ Măsurare spot ] este activată în timp ce controlul este apăsat.

  t

  [ Măsurare ponderată în funcție de evidențiere ]

  [ Măsurarea ponderată în evidențiere ] este activată în timp ce controlul este apăsat.

  1

  [ Rafa de bracketing ]

  • Dacă butonul de comandă este apăsat când este selectată o altă opțiune decât [ Bracketing WB ] pentru [ Bracketing automat ] > [ Setare bracketing automat ] în meniul de fotografiere în modul de eliberare

   Ch
   ,
   Cl
   sau
   Qc
   , camera va realiza toate fotografiile în programul de bracketing curent și repetați explozia de bracketing în timp ce butonul de declanșare este apăsat. În modurile de eliberare S și Q , fotografierea se va termina după prima explozie de bracketing.

  • Dacă este selectat [ Bracketing WB ] pentru [ Bracketing automat ] > [ Setat bracketing automat ], aparatul foto va face fotografii în timp ce butonul de declanșare este apăsat și va aplica bracketing balansul de alb la fiecare fotografie.

  4

  [ + NEF ( RAW ) ]

  • Dacă o opțiune JPEG este selectată în prezent pentru calitatea imaginii, o copie NEF ( RAW ) va fi înregistrată cu următoarea fotografie făcută după ce este apăsată butonul (până când fotografia este realizată, „ RAW ” va apărea pe afișajul calității imaginii de pe monitor). Setarea inițială a calității imaginii va fi restabilită atunci când scoateți degetul de pe butonul de declanșare sau apăsați din nou controlul, anulând [ + NEF ( RAW ) ].

  • Copiile NEF ( RAW ) sunt înregistrate la setările selectate curent pentru [ Înregistrare NEF ( RAW ) ] în meniul de fotografiere.

  b

  [ Afișare grilă de încadrare ]

  Apăsați butonul de comandă pentru a afișa o grilă de încadrare în vizor sau monitor. Apăsați din nou butonul pentru a opri afișajul.

  !

  [ Orizont virtual vizor ]

  Apăsați butonul de comandă pentru a vizualiza un orizont virtual în vizor. Apăsați din nou butonul pentru a opri afișajul.

  O

  [ MENIUL MEU ]

  Apăsați butonul pentru a afișa „MENIUL MEU”.

  3

  [ Accesați elementul de top din MENIU MEU ]

  Apăsați butonul de comandă pentru a trece la elementul de sus din „MENIUL MEU”. Selectați această opțiune pentru acces rapid la un element de meniu folosit frecvent.

  K

  [ Redare ]

  Apăsați butonul pentru a începe redarea.

  J

  [ Alegeți zona imaginii ]

  Apăsați butonul de comandă și rotiți un cadran de comandă pentru a alege zona imaginii.

  y

  [ D‑Lighting activ ]

  Apăsați butonul de comandă și rotiți un cadran de comandă pentru a regla Active D‑Lighting.

  w

  [ Măsurare ]

  Apăsați butonul de comandă și rotiți un cadran de comandă pentru a alege o opțiune de măsurare.

  t

  [ Bracketing automat ]

  Apăsați butonul de comandă și rotiți selectorul principal de comandă pentru a alege numărul de fotografii și selectorul secundar de comandă pentru a selecta incrementul de bracketing sau cantitatea de D‑Lighting activ.

  $

  [ Expunere multiplă ]

  Apăsați butonul de comandă și rotiți selectorul principal de comandă pentru a alege modul și selectorul secundar de comandă pentru a alege numărul de fotografii.

  2

  [ HDR (gamă dinamică înaltă) ]

  Apăsați butonul de comandă și rotiți selectorul principal de comandă pentru a alege modul și selectorul secundar de comandă pentru a alege puterea HDR.

  z

  [ Mod de întârziere expunere ]

  Apăsați butonul de comandă și rotiți un cadran de comandă pentru a alege întârzierea de declanșare.

  v

  [ 1 pas viteză/apertura ]

  Efectuați ajustări la viteza obturatorului și diafragma în trepte de 1 EV, indiferent de opțiunea selectată pentru Setarea personalizată b1 [ Pași EV pentru controlul expunerii ].

  • În modurile S și M , viteza obturatorului poate fi ajustată în trepte de 1 EV ținând butonul de comandă și rotind selectorul principal de comandă.

  • În modurile A și M , diafragma poate fi ajustată în trepte de 1 EV ținând controlul și rotind selectorul de subcomandă.

  w

  [ Alegeți numărul obiectivului fără CPU ]

  Apăsați butonul de comandă și rotiți un cadran de comandă pentru a alege un număr de obiectiv salvat folosind elementul [ Date obiectiv non-CPU ] din meniul de configurare.

  [ Nici unul ]

  Controlul nu are efect.

A Setări personalizate: reglaj fin setările camerei

a: Autofocus01

b: Măsurare/Expunere

c: Temporizatoare/Blocare AE

d: Fotografiere/Afișare

e: Bracketing/Bliț

f: comenzi

g: Film