İsteğe bağlı WR-R10 kablosuz uzaktan kumandalar için durum LED'i ve bağlantı modu ayarlarını yapın. Gelişmiş Kablosuz Aydınlatmayı destekleyen isteğe bağlı radyo kontrollü flaş ünitelerine bağlantı için bir bağlantı modu da seçebilirsiniz.

WR-R10 Kablosuz Uzaktan Kumanda

WR-R10 donanım yazılımının en son sürüme (sürüm 3.0 veya üzeri) güncellendiğinden emin olun. Ürün yazılımı güncellemeleri hakkında bilgi için bölgenize ait Nikon web sitesine bakın.

LED lamba

Kameraya monte edilmiş WR-R10 kablosuz uzaktan kumandadaki durum LED'lerini etkinleştirin veya devre dışı bırakın. Daha fazla bilgi için kablosuz uzaktan kumandayla birlikte verilen belgelere bakın.

Bağlantı Modu

Diğer kameralara monte edilen WR-R10 kablosuz uzaktan kumandalar veya Gelişmiş Kablosuz Aydınlatmayı destekleyen radyo kontrollü flaş üniteleri için bir bağlantı modu seçin. Diğer cihazlar için aynı modun seçildiğinden emin olun.

Seçenek

Tanım

[ Eşleştirme ]

Kamera yalnızca daha önce eşleştirildiği cihazlara bağlanır. Diğer cihazlarla eşleştirmek için kameraya bağlı WR-R10 kablosuz uzaktan kumandadaki eşleştirme düğmesine basın.

  • Kamera eşleştirilmediği cihazlarla iletişim kurmayacağından bu seçenek, çevredeki diğer cihazlardan gelen sinyal girişimini önlemek için kullanılabilir.

  • Ancak her cihazın ayrı ayrı eşleştirilmesi gerektiği göz önüne alındığında, çok sayıda cihaza bağlanırken PIN kullanılması önerilir.

[ PIN ]

İletişim, aynı dört haneli PIN'e sahip tüm cihazlar arasında paylaşılır. İstediğiniz dört haneli PIN'i girebilirsiniz.

  • Rakamları vurgulamak için 4 veya 2 basın ve değiştirmek için 1 veya 3 basın. Seçilen PIN'i girmek ve görüntülemek için J tuşuna basın.

  • Bu seçenek, çok sayıda uzak cihazın bulunduğu fotoğrafçılık için iyi bir seçimdir.

  • Aynı PIN'i paylaşan birden fazla kamera mevcutsa flaş üniteleri yalnızca ilk bağlanan kameranın kontrolü altında olacaktır (etkilenen kameralara bağlı WR-R10 ünitelerindeki LED'ler yanıp sönecektir).

  • [ Bağlantı modu ] için seçilen seçeneğe bakılmaksızın, eşleştirilmiş kablosuz uzaktan kumandalardan gelen sinyaller her zaman WR-R10 tarafından alınacaktır. WR-1 kablosuz uzaktan kumanda kullanıcılarının WR-1 bağlantı modu olarak eşleştirmeyi seçmeleri gerekecektir.